Oppilaita luonnon helmassa.

Pyhällön Kylät ry tiedottaa: Pyhällön kyläpiha-hanke

Pyhällön kylät ry hakee rahoitusta kyläpihan rakentamiseen Pyhällön koulun ympäristöön. Hanke on pitkälle tulevaisuuteen katsova sekä kyläläisten toiveiden ja ideoiden mukaan elävä. Kyläpiha starttaa syyskesällä 2024 (tai heti hankepäätöksen saatuamme) pihaton ja pörriäispolun rakentamisella. Suunnittelussa ovat mukana kaikenikäiset kyläläiset, päiväkotilapsista ikäihmisiin. Toteutus tapahtuu pääosin talkootyönä. Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja Pyhällön kylän vetovoimaa. Kaunis kyläpiha voi houkutella valtatie 26:n kulkijoita pysähtymään Pyhältöön ja pihan tapahtumat kiinnostavat varmasti myös kesäasukkaita.

Pihatto ja eläinavusteisuus

Päiväkodin ja koulun toimintaa rikastuttamaan on tulossa eläinavusteista toimintaa. Koululla vierailevat alpakat ja ponit tarvitsevat rauhallisen suojan, jossa eläimillä on turvallista olla. Koulukiinteistön päiväkodin puoleiseen päätyyn, leikkipihan aitauksen viereen sijoittuva pieni pihatto helpottaa eläinavusteisen toiminnan toteuttamista. Pihatto toimii sääsuojana ja ruokintapaikkana, sen yhteyteen tulee myös pieni aitaus, jossa eläimet voivat jaloitella.

Eläinavusteisuus tarkoittaa eläimen ottamista mukaan edistämään ihmisten hyvinvointia. Se pitää sisällään läsnäoloa eläimen kanssa, lempeää ja kiireetöntä vuorovaikutusta, eläimen tarpeisiin vastaamista, ruokkimista, hoitamista, silittämistä, rauhoittumista eläimen vierellä. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Myönteiset kokemukset eläinten kanssa auttavat tunteiden käsittelyssä ja sosiaalisten taitojen kehittymisessä.

Kyläpihalle rakentuva pihatto toimii myös kesätorien vetonaulana sekä luontevana osana ikäihmisten kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Monilla vanhuksilla on tarinoita kerrottavanaan kotieläinten hoitoon liittyen omassa lapsuudessaan.

Pörriäispolku (pölyttäjäystävällinen luontopolku)

Pyhällön koulun takapihalle on jo syksyllä 2023 aloitettu rakentamaan koulupuutarhaa isoine kohopenkkeineen ja hedelmäpuineen. Luontevana osana tätä kokonaisuutta rakennamme pörriäispolun, joka pitää sisällään niin luontoa kuin ihmisiä hyödyttäviä elementtejä. Pölyttäjäpolun päätarkoituksena on:

1) luoda ihmisen rakentamaan ympäristöön runsaita elinmahdollisuuksia erilaisille pölyttäjille, kuten kimalaisille, mehiläisille ja perhosille

2) tuottaa hyötyä eli pölytyspalveluja koulupuutarhan ja lähiympäristön kasveille

3) välittää ihmisille tietoa alueen historiasta, luonnon monimuotoisuuden ja puhtauden tärkeydestä tulevaisuutta ajatellen ja siitä, miten luonto toimii

4) tarjota pörriäispolun vierailijoille hyvinvointia lisääviä luontoelämyksiä kaikkien aistien välityksellä

Pörriäispolku on kivituhkapäällysteinen, pituudeltaan noin 50m ja se rakennetaan esteettömäksi kulkea. Polun yhteyteen tulee opastauluja, joihin liitetään qr-koodit. Opastaulujen sisältö on tiedollinen (kylähistoriaa, luonnontietoa ym) ja elämyksellinen (havainnointikykyä ja erilaisia läsnäoloa lisääviä aistiharjoituksia). Pörriäispolun varteen tulee myös penkkejä & pöytä levähtämistä ja eväiden syöntiä varten sekä pieni tulipaikka. Polkua on tarkoitus jatkaa ajan mittaan siten, että se kiertää luontevasti koko tontin päätyen urheilukentän reunalla sijaitsevalle Haminan kaupungin osallistuvan budjetoinnin avustuksella rakennetulle kodalle. Kota toimii kaikkien kyläläisten retkipaikkana ympäri vuoden. Samaa polkua voidaan hyödyntää myös sadonkorjuuaikaan syksyllä sekä talvella, jolloin polun varteen saa tunnelmaa lyhdyin ja lumiveistoksin (esim. joulun aikaan tonttupolku).

Pyhällön sijainti ja näkymät valtatie 26:n varrella koulun kohdalla luovat pohjoisesta tuleville ensimmäisen mielikuvan Haminan kaupungista. Kaunis kyläkoulun miljöö toimii positiivisena “tervetuloa Haminaan”- toivotuksena, josta hyötyy koko kaupunki. Kyläpiha -hankkeen myötä Haminan kaupunki ja koko Kymenlaakso saa myönteistä julkisuutta yhteisöllisyyden ja elävän maaseudun merkityksen esiintuojana.