Pyhällön koulun opetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelyt lukuvuonna 2024-2025

Pyhällön koulun liikuntasalissa syksyllä 2023 tehtyjen tutkimusten perusteella, Haminan kaupungin sisäilmatyöryhmä asetti liikuntasalin käyttökieltoon 4.12.2023. Koska Pyhällön koulun tilat eivät tällä hetkellä täysimääräisesti palvele koulun ja varhaiskasvatuksen tarpeita, saa kaupungin kasvatus ja koulutus -valiokunta kokoukseensa 26.3.2024 esityksen, jossa Pyhällön koulun opetus, esiopetus ja varhaiskasvatus tultaisiin lukuvuonna 2024-2025 järjestämään muissa toimintaan soveltuvissa tiloissa.

Pyhällön koulun koulunjohtaja raportoi koulun liikuntasalin kosteusvaurioista ja tunkkaisesta sisäilmasta syksyllä 2023. Tutkimusten ja Haminan kaupungin sisäilmatyöryhmän ohjeistuksen mukaisesti liikuntasali asetettiin käyttökieltoon 4.12.2023. Sisäilmatyöryhmän ohjeistuksen mukaisesti tilattiin myös laajempi tutkimus ja raportti. Raportin pohjalta tehtiin kustannusarvio, jossa liikuntasalin korjaaminen kustantaa alustavasti noin 370 000€. Raportin pohjalta todettiin myös, että 1985 rakennettu Pyhällön koulun uusi osa ja samana vuonna peruskorjattu koulun vanha osa vaatii peruskorjauksen lähivuosina.

Pyhällön koulun liikuntasalin käyttöönotto vaatii laajaa korjausta, joka vaatii lisämäärärahaa. Taloudellisesti olisi järkevää liikuntasalin korjauksen yhteydessä peruskorjata koko koulurakennus. Haminan kaupungin haastava taloudellinen tilanne ja näin merkittävä investointi vaativat lisää valmistelua ja erillistä päätöksentekoa. Pyhällön koulun liikuntasalin ja koko koulurakennuksen peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian ja hankesuunnitelma viedään valtuuston päätettäväksi viimeistään elokuussa 2024.

Pyhällön koulun toiminta esitetään yhdistettäväksi Vehkalahden koulun yhteyteen 1.8.2024-31.7.2025 väliseksi ajaksi. Lisäksi Pyhällön koulun oppilaille annetaan mahdollisuus hakea lähikoulupaikkaa Husulan koulusta lukuvuodeksi 2024-2025. Lähikoulupaikka mahdollistaa koulukuljetuksen myös Husulan kouluun. Lisäksi esitetään Pyhällön päiväkotitoiminnan ja esiopetuksen siirtämistä muihin yksiköihin. Kasvatus ja koulutus -valiokunta päättää asiasta kokouksessa 26.3.2024. 

Mikäli Pyhällön koulun toiminta päätetään järjestää muissa toimintaan soveltuvissa tiloissa lukuvuonna 2024-2025, Pyhällön koulun ja varhaiskasvatuksen huoltajille ja henkilöstölle järjestetään erillinen tilaisuus, missä koulun ja varhaiskasvatuksen järjestämisen yksityiskohtia avataan tarkemmin. 

Lisätiedot:
Suvi Takkinen, opetuspäällikkö
p. 040 199 1810, suvi.takkinen@hamina.fi
Tiina Palmola, varhaiskasvatuspäällikkö
p. 040 056 1386, tiina.palmola@hamina.fi