Pyhällön koulun opetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelyt lukuvuonna 2024-2025 tulevat uudelleen päätettäväksi valiokuntiin

Pyhällön koulun koulunjohtaja raportoi koulun liikuntasalin kosteusvaurioista ja tunkkaisesta sisäilmasta syyskuussa 2023. Tehtyjen tutkimusten jälkeen kaupungin sisäilmatyöryhmä asetti Pyhällön koulun liikuntasalin käyttökieltoon 4.12.2023. 

Liikuntasalin kosteusvaurioista tilattiin laajempi tutkimus, jossa selvitettiin vaurion laajuus ja kustannusarvio korjaustoimenpiteistä. 20.2.2024 saadun raportin mukaan vesikatolta vuotanut vesi on aiheuttanut sekä ulkoseinässä että alapohjassa laajan mikrobikasvuston. Raportin pohjalta tehty kustannusarvio liikuntasalin korjaamiseksi on alustavasti noin 370 000€. Samassa todettiin, että myös vuonna 1985 rakennettu Pyhällön koulun uusi osa ja samana vuonna peruskorjattu koulun vanha osa vaativat peruskorjauksen lähivuosina. 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta käsitteli kokouksessaan 26.3.2024 Pyhällön koulun, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämistä lukuvuonna 2024-2025. Valiokunta päätti palauttaa valmistelijan esityksen Pyhällön koulun opetuksen ja varhaiskasvatuksen siirtämisestä väistötiloihin lukuvuodeksi 2024-2025 uudelleenvalmisteluun. Palautusesityksen tarkoituksena oli selvittää yksityiskohtaisemmin koulun tarvitsemat välittömät korjaustoimenpiteet sekä mahdollisuus toiminnan jatkumiseen nykyisissä opetustiloissa liikuntasalin korjaustoimien aikana. 

Kaupungin sisäilmatyöryhmä totesi maaliskuun kokouksessaan, ettei Pyhällön koulun liikuntasalin korjaustöitä tulisi tehdä koulutyön ollessa käynnissä. Liikuntasalista teetettyjen tutkimusten perusteella Pyhällön koulun liikuntasalin käyttöönotto vaatii laajaa korjausta, eikä tilaa voida terveysturvallisesti käyttää ennen korjauksia. 

Kaupunkikehitysvaliokunnan ja kasvatus ja koulutus -valiokunnan yhteisessä iltakoulussa 8.4.2024 todettiin, että Pyhällön koulun liikuntasalin korjaustöistä käynnistetään hankesuunnittelu välittömästi. Hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään ja tutkitaan liikuntasalin korjaustarpeet huolellisesti. Tutkimukset järjestetään kesälomakaudella 2024, jotta lasten opiskeluun aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä. Keskustelun pohjalta esitetään myös, että opetus Pyhällön koulussa ja varhaiskasvatus päiväkodissa jatkuu normaalisti lukuvuonna 2024-2025. Lukuvuoden aikana liikuntasali ei ole käytössä, ja se osastoidaan huolellisesti mahdollisten epäpuhtauksien leviämisen rajoittamiseksi. 

Pyhällön koulun korjaustöiden hankesuunnittelun käynnistäminen tulee päätettäväksi kaupunkikehitysvaliokuntaan 24.4.2024 ja samalla viikolla 25.4.2024 tulee kasvatus ja koulutus -valiokuntaan päätettäväksi opetuksen jatkuminen Pyhällön koulussa ja päiväkodissa lukuvuonna 2024-2025. 

Hankesuunnittelun etenemistä seurataan valiokuntien kokousten yhteydessä säännöllisesti, ja erilliset päätökset korjaus- ja muutostöiden aloittamisesta tehdään kaupunkikehitysvaliokunnassa.

Lisätiedot:
Suvi Takkinen, opetuspäällikkö
p. 040 199 1810, suvi.takkinen@hamina.fi

Toni Puustinen, kiinteistöpäällikkö
p. 040 199 1790, toni.puustinen@hamina.fi