Palaute vaikuttaa

Palaute on välttämätöntä palvelujen, ympäristön ja toiminnan kehittämiseksi. Silmäpareja tarvitaan tekemään havaintoja vaikkapa rikkoutuneista katuvaloista tai liikuntaesteistä kaupungilla.