Laillisuuskasvatus oppitunnit Haminan kuudesluokkalaisille

Nuorisotyöntekijät Heidi Kuikko ja Jonna Mutku yhdessä vapaaehtoisen entisen poliisin Jarkko “Jarkkis” Lappeteläisen kanssa vierailivat loppuvuodesta kaikilla Haminan alueen kuudensilla luokilla. Aiheena vierailuilla oli Laillisuuskasvatus oppitunnit. Kokonaisuus kesti kaksi kertaa 45 minuuttia. Ensimmäisellä tunnilla Heidi ja Jonna kertoivat itsetunnosta ja miten saada omaa itsetuntoaan kohenemaan pienillä arkisilla teoilla ja ajatuksilla. Toisella tuntipuolikkaalla Jarkkis kertoi nuoria koskevista lainpykälistä, etenkin siitä näkökulmasta, kun usea alle 15-vuotias nuori ajattelee ettei poliisi voi heille mitään ikänsä takia. Käytiin läpi myös korvausvaatimuksia ja sitä, kuinka vuosienkin päästä nämä asiat saattavat tulla eteen, jos nuoruudessaan törttöilee.

Teetimme kaikille tuntien jälkee palautekyselyn. Noin 90% nuorista koki oppitunnit hyviksi. Valtaosa nuorista koki alkaneensa ajattelemaan itsetuntotunnin jälkeen omia valintojaan sekä tekemisiään. Noin 50% nuorista oppi laillisuuskasvatus osuudessa uusia asioita. Reilulla puolella nuorista laillisuusosuus herätti ajatuksia omasta tulevaisuudesta.
Opettajien palaute myötäili nuorten palautetta. Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat kokivat tunnit hyväksi kokonaisuudeksi ja sai heidän mielestään oppilaita ajattelemaan tulevaisuuttaan molempien oppituntien pohjalta.
Avoimeen vastauslaatikkoon saatiin oikein miellyttäviä kommentteja nuorilta ja oli mukava lukea heidän kiitoksiaan kivoista tunneista.
Yhteistyöt eri toimijoiden kanssa avartaa koulunuorisotyön tarvetta, tärkeyttä ja laajentaa meidän omaakin näkökenttää. Tunneilta opittiin itsekin asioita nuorilta, mitä eri ikäryhmät voisivat kaivata ja tarvita koulunuorisotyöltä. Olemme avoimia kaikkien hyvien yhteistyö ideoiden toteuttamiseen, jotka tukevat nuorten kasvua ja kehitystä sekä heidän hyvinvointiaan.

Terveisin, nuorisopalvelut 🙂

Pääset tästä linkistä lukemaan aiheesta jutun Reimarista: https://www.reimari.fi/2024/01/30/viisas-valttaa-tyhmyydet/

Kuvassa luokallinen Husulan koulun oppilaita takaapäin kuvattuna.