Kymenlaakson Jäte tiedottaa 15.4.2024: Biojäteastioiden toimitukset osin myöhässä lakkojen jälkiseurauksena

Osa tuulettuvista astioista toimitetaan palvelun tilanneille omakotiasukkaille vasta touko-kesäkuussa

Kevään satamalakot ovat hidastaneet omakotitalojenbiokeräystä varten tilattujen tuulettuvien biojäteastioiden saapumista Kymenlaaksoon. Kymenlaakson Jäte Oy on tilannut 4500 tuulettuvaa biojäteastiaa Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa toukokuussa alkavaa omakoti- ja paritalojenbiojätekeräystä varten. Lakkojen seurauksena 3500 astiaa on kuitenkin vielä saapumatta Ranskan tehtaalta astiavarastolle Suomeen. Tämän vuoksi myös niiden toimitukset palvelun tilanneille kiinteistöille viivästyvät.

– Tilaussopimusten mukaan kaikkien astioiden olisi pitänyt olla meillä huhtikuuhun mennessä, toteaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala ja lisää:

– Ehdimme saada ensimmäisen tuhannen astian erän ennen lakkojen alkamista, ja ne on jo toimitettu asiakkaille. Loppujen toimitusajasta emme ole toistaiseksi saaneet varmuutta. Tämänhetkinen arvio on, että astioiden toimitus menee touko-kesäkuulle.

Taulukko 1. Tuulettuvien biojäteastioiden tilausmäärät kunnittain 

Tietoa astiatoimituksista päivitetään osoitteeseen www.kymenlaaksonjate.fi/bio.

Tuulettuvien biojäteastioiden lisäksi Kymenlaakson Jätteeltä on tilattu yhteensä noin 500 tavallista biojäteastiaa. Ne toimitetaan kiinteistöille toukokuun alkuun mennessä.

Biokeräysvelvoite voimaan 1.5. – tilattua astiaa odottavat voivat aloittaa astian saavuttua

1–2 asunnon kiinteistöjen biojätteen keräysvelvoite astuu voimaan 1.5. Haminan, Kotkan ja Kouvolan keskustaajamissa. Velvoite perustuu jätelainsäädäntöön, ja tarkka alkamisaika on päätetty paikallisissa jätehuoltomääräyksissä.

– Koska astiatoimitukset ovat viivästyneet asukkaasta ja Kymenlaakson Jäte Oy:stä riippumattomista syistä, ei lajittelua kaikilla kiinteistöillä ole mahdollista aloittaa vielä vappuna, vaikka jätehuoltomääräykset niin edellyttäisivät, toteaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Katja Kangas ja lisää:

– Tilaamansa astian saapumista odottava asukas on kuitenkin hoitanut velvollisuutensa kiitettävästi ilmoittautumalla keräykseen, eikä tässä siten rikota jätehuoltomääräyksiä. Asukas voi siis rauhassa odottaa jäteastiaa ja aloittaa biojätteen erilliskeräyksen sitten, kun on saanut astian.

Kuljetukset käynnistyvät toukokuussa kiinteistöiltä, joissa on biojäteastiat 

Biojätteen kuljetukset alkavat suunnitellusti toukokuussa niiltä kouvolalaisilta, kotkalaisilta ja haminalaisilta kiinteistöiltä, joissa jo on biojäteastia – joko tuulettuva tai tavallinen.

Uudet kuljetusreitit otetaan käyttöön Kouvolassa viikosta 19 alkaen ja Kotkassa ja Haminassa viikosta 20 alkaen.

Kiinteistöt, joissa biojäteastiaa ei vielä ole, lisätään tyhjennysreitille sen jälkeen, kun astia on toimitettu. Astian saa ottaa käyttöön sen saavuttua.

Ohjeita ja lisätietoja biokeräyksestä löytyy osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/bio.