Lautasella riisiä ja papuja.

Kymenlaakson alueen ravintoloiden energialisäkkeiden mikrobiologinen laatu pääosin hyvä

Haminan, Kotkan ja Kouvolan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt toteuttivat vuonna 2023 energialisäkeprojektin, jossa selvitettiin tarjoilupaikkojen ruoan energialisäkkeiden mikrobiologista laatua. Tutkittujen energialisäkkeiden (perunavalmisteet, pasta ja keitetty riisi) mikrobiologinen laatu oli pääasiassa hyvä. Näytteitä kerättiin 55 kappaletta, joista seitsemän oli laadultaan välttäviä ja 14 laadultaan huonoja. Huonojen tulosten saaneiden tarjoilupaikkojen kohdalla neuvontaa ja näytteenottoa jatkettiin niin kauan, että toimintatavat ja näytetulokset saatiin hyvälle tasolle.

Projektin tavoitteena oli selvittää tarjoilupaikkojen ruoan energialisäkkeiden mikrobiologista laatua. Kymenlaakson 46 eri ravintolasta kerättiin energialisäkenäytteitä yhteensä 55 kappaletta. Kerätyistä näytteistä laadullisesti hyviä oli 34 kappaletta, välttäviä seitsemän kappaletta ja huonoja 14 kappaletta. Välttävien ja huonojen tulosten saanneissa näytteissä kokonaisbakteerien, enterobakteerien ja Bacillus cereus– bakteerien määrät ylittivät niille annetut ohjearvot.

Näytteiksi otettujen riisi-, pasta- sekä perunavalmisteiden tuli olla kypsennetty tarjoilupaikassa, jonka jälkeen ne oli jäähdytetty. Lisäksi tuotteiden tuli olla uudelleen kuumennettavia ennen kuin ne tarjoillaan asiakkaalle. Näytteenoton yhteydessä mitattiin tuotteen lämpötila ja säilytyslämpötila. Lisäksi selvitettiin jäähdytys- ja uudelleenkuumennuskäytännöt.

Huonolaatuisten näytteiden kohdalla jatkettiin tutkimuksia uusintanäytteiden avulla. Samalla toimijoita ohjattiin elintarvikkeiden hygieenisessä käsittelyssä sekä valmistus- ja jäähdytysprosessin hallinnassa. Uusintanäytteitä otettiin 15 kappaletta. Uusintanäytteistä yksi oli mikrobiologiselta laadultaan välttävä ja yksi huono. Toimenpiteitä jatkettiin niin kauan, kunnes toimintatavat ja näytetulokset saatiin hyvälle tasolle.

Lisätietoa Kymenlaakson kuntien yhteisestä tutkimusprojektista löytyy projektin loppuraportista.