Haminan keskusta-alueesta kaikille turvallinen

Erityisesti viime vuoden keväästä alkaen Haminan keskusta-alue ja torin seutu on ollut suosittu nuorten kokoontumispaikka. Paikalla on ollut useita nuorisoporukoita lähes päivittäin. Suurin osa nuorista on kokoontunut viettämään yhdessä aikaa ja tapaamaan kavereitaan. Valitettavasti ilmiö on nostanut esiin myös lieveilmiöitä, ilkivaltaa ja liikenneturvallisuuden vaarantamista.


Haminan kaupunki on koonnut ilmiön ympärille työryhmän, joka on lähtenyt pohtimaan ilmiön eri näkökulmia ja ratkaisuja. Työryhmässä on mukana edustajia muun muassa Haminan kaupungilta eri toimialoilta, Ekamilta, poliisista, Kymen hyvinvointialueelta ja nuorisovaltuustosta. Työryhmän lisäksi ilmiön näkyvyyttä on kartoitettu nuoriin ja huoltajiin kohdistuneilla wilma -kyselyillä. Työryhmän havaintoja on ilmiön laajuus ja mukana olevien lasten ja nuorten laaja ikähaitari sekä häiritsevää ajoa ja päihteidenkäyttöä. Erityisen huolestuttavaa on se, että mukana on myös alakouluikäisiä lapsia ajankohtina, jotka eivät ole lapsille soveltuvia.


Huoltajille suunnatussa kyselyssä nousi esille huoli nuorista ja päihteistä, ja moni huoltaja toikin esille, ettei hyväksy oman nuorensa liikkumista keskusta-alueella viikonloppuisin ja iltaisin. Huoltajat kokivat nuorille turvalliseksi tavaksi viettää vapaa-aikaansa järjestetyssä toiminnassa esim. nuorisotilalla ja harrastustoiminnassa sekä kavereiden kanssa oleskelun tutun kaverin luona. Huoltajat korostivat myös perheen kanssa yhdessä vietetyn ajan ja läsnäolon merkitystä. Moni huoltaja on sopinut nuoren kanssa kotiintuloajoista, mutta joukossa oli myös vanhempia, jotka eivät ole asettaneet minkäänlaisia rajoja kotiintulolle.


Nuorten vastauksista nousi tarve kavereiden näkemiselle turvallisessa ympäristössä sekä mielekäs tekeminen. Nuoret toivoivat myös arvostavaa kohtaamista ja puhetta nuorista. Wauto-autosta on muodostunut osa haminalaista nuorisotyötä ja wauto jatkaa nuorten kohtaamista jatkossakin eri puolella Haminaa, myös keskustassa. Nuoret kokee toiminnan hyvin ja ovat ottaneet sen hyvin vastaan. Nuorisopalveluissa on lanseerattu Puhu hyvää nuorista -kampanja, joka haastaa jokaisen huomaamaan hyviä asioita nuorista ja luomaan positiivisempaa ilmapiiriä.


Talviaika on ollut rauhallisempaa aikaa, mutta halutaan varautua jo tulevaan kevääseen ja kesään, jotta kaikilla olisi hyvät ja turvalliset oltavat keskustassa. Keskustan turvallisuutta on lisätty talven aikana lisäämällä kameravalvontaa sekä valmistelemalla keskusta-alueen ajorajoituksia tulevalle kesäkaudelle. Uusi tieliikennelaki kieltää tarpeettoman ja häiritsevän ajon koko maassa. Häiritsevä ajo keskustassa on aiheuttanut paljon keskustelua ja sitä pyritään rajaamaan lisäkyltein ja tehostamaan valvontaa.


Kaupunkikehitysvaliokunta käsittelee keskusta-alueen ajorajoituksia 13.3. kokouksessaan. Valiokunta esittää ajokieltoa koskemaan kaikkia L-luokan ajoneuvoja joka päivä kello 22.00-06.00, 2.5.2024 – 30.09.2024 välisenä aikana. Kokeilu olisi voimassa kesän 2024 ja siitä saatujen kokemusten perusteella päätetään jatkosta. Tonteille ajo sallitaan lisäkilvellä. L-luokan ajoneuvoja ovat moottorikäyttöiset kaksi-, kolmi- tai nelipyöräiset ajoneuvot, kuten moottorilla varustetut polkupyörät, kaksi- ja kolmipyöräiset mopot, kaksi- ja kolmipyöräiset moottoripyörät, sivuvaunulliset moottoripyörät, kevyet maantiemönkijät ja maantiemönkijät sekä kevyet ja raskaat nelipyörät. Myös nuorisovaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 13.3.


Tulevana kesänä toivotaan, että huoltajat ovat kiinnostuneita siitä, missä ja kenen kanssa nuori liikkuu, kävisivät keskustelua nuorten kanssa yhteisistä kotiintuloajoista ja rajojen asettamisen tärkeydestä. Pidetään keskusta ja torin seutu kaikille turvallisena ja mukavana ympäristönä, meidän yhteisenä alueena.