Haminan kaupunki kohti kestävää ja innovatiivista kiinteistökehitystä

Haminan kaupunki on ottanut merkittävän askeleen kohti kestävää ja innovatiivista kiinteistökehitystä tilaamalla uuden 4074 brm2 laajuisen puurakenteisen koulun ja päiväkodin. Tämä ainutlaatuinen hanke tuo kaupunkiin paitsi ekologiset ja terveelliset oppimisympäristöt myös esittelee uudenlaista ajattelua kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa. Uuteen kouluun ja päiväkotiin lapset pääsevät jo elokuussa 2024.

Hankkeen innovatiiviset piirteet

Rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan siten, että ne täyttävät kaikki nykyiset rakennusmääräykset lattiasta kattoon puurakenteisina. Erityisen huomionarvoista on, että nämä rakennukset on suunniteltu siirrettäviksi. Mikäli tarpeet muuttuvat, voidaan koulu ja päiväkoti siirtää uuteen sijaintiin, mikä osoittaa todellista innovatiivisuutta ja pitkän tähtäimen kestävää kiinteistökehitystä.

Rahoitus ja omistajuus

Hankkeen rahoitus on järjestetty 10 vuoden leasing-sopimuksella Kuntarahoitus Oyj:n toimesta, mikä mahdollistaa joustavan ja taloudellisesti kestävän tavan toteuttaa näin merkittävät rakennushankkeet. Sopimuksen päätyttyä Haminan kaupungilla on etuosto-oikeus. Mikäli kaupunki päättää, ettei sillä ole tarvetta tai halua lunastaa rakennuksia omaksi, omistusoikeus siirtyy Kiinteistö AITO-puukoulu ja -päiväkotivalmistajalle, Elementit-E Oy:lle, joka vastaa rakennusten mahdollisesta siirtämisestä ja uudelleenkäytöstä.

Kestävän kehityksen edelläkävijä

Tämä hanke vahvistaa Haminan kaupungin asemaa kestävän kehityksen edelläkävijänä. Puurakentaminen on tunnetusti ympäristöystävällistä, ja rakennusten siirrettävyys minimoi niiden ympäristövaikutukset pitkällä aikavälillä. Lisäksi yhteistyö Elementit-E Oy:n kaltaisen innovatiivisen kumppanin kanssa tuo uutta osaamista ja näkemystä kestävään kiinteistökehitykseen.

Tulevaisuudennäkymät

Haminan kaupunki odottaa innolla, että uusi koulu ja päiväkoti valmistuvat ja tarjoavat lapsille ja nuorille inspiroivat sekä terveelliset tilat oppimiseen ja kasvuun. Samalla kaupunki jatkaa aktiivista työtään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, suunnaten katseensa kohti vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta.

Tämä hanke on merkittävä askel kohti kestävää tulevaisuutta Haminassa tarjoten esimerkin siitä,miten innovatiivisuus ja kestävä kehitys voivat kulkea käsi kädessä kiinteistökehityksessä.