Haminan kaupungin talous vaatii sopeutustoimia jo tänä vuonna

Haminan kaupungin talous on ajautunut rakenteelliseen epätasapainoon. Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 13.5.2024 kokouksessaan kaupungin talouden sopeutustoimia vuosille 2024-2026. Samalla hallitus päätti käynnistää koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Haminan kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 on kumulatiivisesti
noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen siitäkin huolimatta, että
kunnallisveroprosenttia korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 9,4 prosenttiin.
Vuoden 2024 talousarvio on ensimmäisen osavuosikatsauksen jälkeen 6,6
miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
helmikuussa käynnistää selvitykset välttämättömistä talouden sopeuttamistoimenpiteistä kaupungin talouden saattamiseksi kestävälle uralle.

Sopeuttamistarve seuraavien vuosien aikana on noin 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 aikana on saatava näkymä siitä, miten ja millä toimenpiteillä sekä missä aikataulussa talous saadaan tasapainotettua. Kaupungin johtotiimin alkuvuoden aikana valmisteltuja sopeuttamistoimenpiteitä on kevään 2024 aikana esitelty sekä kaupunginhallitukselle että kaupunginvaltuustolle.

Tulosalueilta vuosina 2024-2026 säästöjä esitetään mm. kaupunginvaltuuston palkkioista, kaupunginhallituksen ja hyvinvointivaliokunnan alaisista avustuksista, tapahtumien karsimisesta ja ostopalveluista. Kasvatus- ja kolutuspalveluissa ilman palveluverkkoon puuttumista säästöjä on saatavissa mm. tuntikehyksestä, iltapäivätoiminnasta ja Hamina-lisästä.

Kokonaisuudessaan kaupungin johtotiimin tunnistamia ja realistia sopeutustoimenpiteitä vuodelle 2024 on noin miljoonaa euroa. Vuosien 2025 ja 2026 osalta säästöpotentiaali on noin 3-4 miljoonaa euroa. Säästöjen realisoituminen vaatii kuitenkin erillisiä päätöksiä ja muutoksia palveluiden tuottamiseen.

VALOJEN YÖ PERUTAAN VUONNA 2024

Syyskuussa jo vuosikymmenten ajan järjestetty Valojen yö päätettiin yhtenä kaupungin säästötoimenpiteenä jättää tänä vuonna 13.9.2024 toteuttamatta. Tapahtuman järjestämisestä on vastannut kaupungin kulttuuripalvelut.
Tapahtuma on viime vuosina kerännyt yhä enemmän erityisesti nuoria ja se on aiheuttanut myös häiriöitä niin tapahtuman liikenneturvallisuuteen kuin yleiseen turvallisuuteenkin. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös poliisi viime vuoden lokakuussa Haminan kaupungille toimittamassaan raportissa.

Valojen yön kokonaiskustannukset ovat olleet vuosittain vajaat 60 000 euroa ja kaksipäiväisenä Valojen yö vuonna 2023 maksoi 122 000 euroa.

KAUPUNKI KÄYNNISTÄÄ YHTEISTOIMINTAMENETTELYN

Henkilöstömenojen vähennyksiä ei tulosalueiden säästölaskelmissa ole huomioitu. Kaupungin henkilöstömenot ovat kokonaisuudessaan lähes 40 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on noin 58 % kaupungin toimintamenoista. Henkilöstömenojen osalta tavoite on noin 5-7 miljoonaa euroa vuoden 2026 loppuun mennessä. Kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteenä Haminan kaupunginhallitus päätti, että kaupungissa käynnistetään yhteistoimintalain mukainen, koko Haminan kaupungin henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja luettavissa täällä.