Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys etenee, työparien selvitykset valmistuivat

Kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä kokoontui kevään ensimmäiseen kokoukseensa  tiistaina 24.1.2024 Haminan Varuskuntakerholle. Kokouksen avasi Virolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Sisko Ukkola-Paronen. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata selvitystyötä sekä  mm. välittää selvitystyön tuloksia valtuustoryhmille.

Kuntaliitosselvityksen johtoryhmän terveiset kokoukseen toi Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Pakkanen. Johtoryhmä on seurannut kuntaliitosselvitystä tekevien työparien ja -ryhmien  toimintaa ja selvitysten etenemistä.  

  • Johtoryhmässä työskentely on ollut hyvää, ja  asioita on katsottu yhdessä samaan suuntaan. Aidosti  halutaan nyt selvittää, mitä hyvää mahdollisella kuntaliitoksella saataisiin aikaan, kiittelee  johtoryhmän työskentelyä sen puheenjohtajana toimiva Antti Pakkanen.

Toimialojen selvitysraportit

Haminan kaupunginjohtaja Ilari Soosalu ja  Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela nostivat omassa esityksessään työparien selvityksistä tärkeimpiä havaintoja. Työparien selvityksissä on myös ehdotuksia mahdollisen uuden kunnan palveluiden ja hallinnon järjestämisen eri vaihtoehdoista.

Pääosin kuntien hallinnot ja palvelut sekä organisaatiot eroavat kuntien kokoerojen vuoksi. Työryhmien töiden perusteella toimintojen ja palvelujen yhdistäminen näyttääkin olevan kohtalaisen helppoa. Toki riskejäkin mahdolliseen kuntaliitokseen sisältyy. Niistä keskeisinä ovat poliittisen ja ammatillisen johdon muutoksen johtamisen epäonnistuminen, talouden tavoitteita ei saavuteta ja kuntaliitos vaikuttaa epätasaisesti palveluverkon muutoksiin kunnan eri alueilla.

  • Tieto on kaiken  pohjana. Selvitystyön tavoitteena on antaa tarvittavaa tietoa kuntarakennemuutoksen tai muun rakennemuutoksen päätöksenteon tueksi, korostaa Ilari Soosalu.

Ehdotus luottamushenkilöorganisaatioksi 

Eniten keskustelua kokouksessa herätti ehdotus mahdollisen uuden kunnan luottamushenkilöorganisaatiosta. Uudessa kunnassa kevään 2025 ajan siirtymävaiheen luottamushenkilöorganisaatio käsittelee lähinnä lakisääteisiä asioita mm. vuoden 2024 tilinpäätöksiä ja talousarvion 2025 täytäntöönpanoa.

Kuntavaalien 2025 jälkeen uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2025, ja tästä alkaen uudessa kunnassa koko luottamushenkilöorganisaatio muodostuisi täysin ja yksinomaan 2025 kunnallisvaalien vaalitulosten perusteella. Valtuuston, hallituksen sekä lakisääteisten lautakuntien ja neuvostojen lisäksi luottamushenkilöorganisaatiossa olisi kaksi valiokuntaa. Valtuustoryhmien edustajat kokivat, että mikäli uudessa kunnassa valiokuntia vähennetään, se voi kaventaa edustuksellista demokratiaa. 

Kuntien talous

Kunnanjohtajien esityksen jälkeen FCG:n Eero Laesterä kertoi kuntien taloustilanteeen olevan haastava ja jopa huolestuttava. Talouden sopeutustarvetta on molemmissa kunnissa, jatketaan sitten yhdessä tai erikseen. Haminassa tilanne on huono veroprosentin nostamisesta huolimatta ja vuosikate on tänä vuonna sukeltamassa pakkaselle. Virolahdella vuosikate on miinuksella jo nyt. Selvityksen mukaan mahdollista sopeutuspotentiaalia kunnissa kuitenkin on.

  • Valkoisia joutseniakin voi tulevaisuudessa tulla vastaan, vaikka tilanne onkin haastava, sanoo vertauskuvallisesti Eero Laesterä.

Yhdistymissopimusluonnos

Yhdistymissopimusluonnosta esitteli FCG:n Jarmo Asikainen. Yhdistymisluonnoksessa sovitaan mm. kunnan nimestä ja vaakunasta, henkilöstön siirtymisestä uuteen kuntaan, kunnanjohtajien asemasta, toimenpiteistä elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiseksi sekä yleiset taloudenhoidon periaatteet. 

Kuntaliitosselvityksen aikataulu keväällä 2024

Kuntaliitosselvitys jatkuu viikolla kuntien valtuustojen tilaisuuksissa Virolahdella 29.1. ja Haminassa 30.1. Lisäksi kevään aikana järjestetään molemmissa kunnissa henkilöstötilaisuudet sekä kuntalais- ja sidosryhmätapaamiset. Kuntien valtuustot kokoontuvat vielä yhteisesti helmikuussa 21.2. ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallitukset käsittelevät kuntaliitosta kokouksissaan maaliskuussa ja varsinaiset päätöskokoukset ovat samaan aikaan molempien kuntien valtuustoissa 7.5.2024.

Lisätiedot:
Ilari Soosalu, Haminan kaupunginjohtaja
p. 040 153 2213, ilari.soosalu@hamina.fi

Otto Koskela, Virolahden kunnanjohtaja
p. 040 199 2146, otto.koskela@virolahti.fi