Haminan Energian toimintaan halutaan suunnanmuutos

Haminan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.1.2024 päättänyt vaihtaa koko Haminan Energia Oy:n hallituksen.

Haminan Energia on jo pitkään kamppaillut taloudellisten haasteiden kanssa. Yhtiön omistajana Haminan kaupungin tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa kaupungin ja kaupunkilaisten kokonaisetu huomioiden. 

Nyt tehdyn kaupunginhallituksen päätöksen tavoitteena on saada kaupungin sataprosenttisesti omistamaan energiayhtiöön kokonaisvaltainen suunnanmuutos. Muutoksella pyritään turvaamaan ja varmistamaan Haminan asukkaiden ja yritysten energiatarpeet myös tulevaisuudessa. 

Kaupungin taloudellinen tilanne vaatii kaikilta kaupunkikonsernin yhtiöiltä talouden kestävyyttä ja kykyä uudistua. Oikeansuuntaisilla päätöksillä huomioidaan myös mahdolliset riskit ja pyritään hillitsemään kustannusten kasvua. Vaikeidenkin päätösten taustalla on kuitenkin aina Haminan ja haminalaisten etu.

  • Vastuullisena energiayhtiön omistajana kaupunginhallituksen oli tehtävä päätös, joka varmaan mietityttää kaupunkilaisia. Haminan Energia Oy:n tilanne ei ole viime syksyn aikana edennyt niin kuin toivoimme. Yhtiön talouden isot haasteet vaativat, että saamme kokeneen ammattilaishallituksen ohjaamaan yhtiötä omistajan hyväksymään suuntaan, perustelee nyt tehtyä ratkaisua kaupunginjohtaja Ilari Soosalu.

Kaupunginhallitus valitsi Haminan Energia Oy:n hallituksen jäseniksi Tarja Tikkasen, Raimo Härmän, Sirpa Ojalan ja Jan Montellin.

Yhtiön hallituksen vaihtuminen ei vaikuta Haminan Energia Oy:n asiakkaiden arkeen ja yhtiön tarjoamiin palveluihin. 

Kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan täällä.