Europarlamenttivaalit 2024

Suomessa järjestetään seuraavat EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024 ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.5. – 4.6.2024.

ENNAKKOÄÄNESTYS HAMINASSA

1) Haminan pääkirjasto, Rautatienkatu 8, 49400 HAMINA

29.- 31.5.2024 klo 10.00 – 19.00
1. – 2.6.2024 klo 10.00 – 14.00
3. – 4.6.2024 klo 10.00 – 19.00

2) äänestysbussi, jonka ajoreitti ja aikataulu ovat alla olevan mukaiset:

Voi vierittää
Lauantai 1.6.2024
klo 9.30 – 10.10Mäntlahti, Pyötsaaren thMuseotien ja Pyötsaarentien risteys
klo 10.30 – 11.00Vilniemi, SeurataloSeuratalontie 6, 49400 Hamina
klo 11.15 – 11.35Kolsila, Kirkkojärven kouluKirkkojärvi 347, 49400 Hamina
klo 11.50 – 12.30Myllykylä, Parkon kauppaMyllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki
klo 12.40 – 13.20PaijärviKylänmäki 291, 49640 Paijärvi
klo 13.45 – 14.30Onkamaa, Kotolan th (vanha kauppa)Onkamaantie 1014, 49780 Onkamaa
klo 15.00 – 16.00Pyhältö, SaleMäenpääntie 4, 49660 Pyhältö
Voi vierittää
Sunnuntai 2.6.2024
klo 9.00 – 9.30Ruissalo, VehkalahtitaloRuissalontie 8, 49410 Poitsila
klo 9.50 – 10.30Uusi-Summa, K-MarketSiitosentie 42, 49420 Hamina
klo 10.45 – 11.10Neuvoton, Neuvottoman kouluSuntiontie 1, 49490 Neuvoton
klo 11.30 – 12.15ReitkalliPekkolankuja 7, 49520 Reitkalli
klo 12.30 – 13.15Metsäkylä, VPK:n parkkipaikkaMetsäkyläntie 390, 49540 Metsäkylä
klo 13.30 – 14.30Husula, Husulan kouluTöytärintie 20, 49510 Husula
klo 14.50 – 15.10Kannusjärvi, Kannusjärven kouluKeskikyläntie 233, 49570 Kannusjärvi
klo 15.20 – 16.00Kitula, Kitulan kioskiKitulantie 49, 49570 Kannusjärvi

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.

Laitosäänestys toimitetaan Saviniemen hoivakodissa, Haminan sairaalassa, Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskuksessa (Hoiku), Esperi Hoivakoti Kolmisoinnussa/osasto Hoivapuisto ja Hoivaranta, Esperi Hoivakoti Vehkahovissa, Mainiokoti Savilahdessa, Attendo Marskissa, Ravimäkiyhdistys ry:n Riimussa ja Esperi Koti Myllykylässä sekä Haminan varuskunnassa (RUK).

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa mikä on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 28.5.2024 klo 16.00 mennessä. Osoite: Haminan keskusvaalilautakunta, PL 70, 49401 HAMINA, puh. 05 749 2500. Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa myös kaupungin asiointipalvelu Rinkelistä (Puistokatu 6), johon myös lomakkeen voi palauttaa.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 29.5. – 4.6.2024 sattuvana päivänä kello 9–20.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9–20 äänestysalueittain seuraavasti:

Voi vierittää
ÄänestysalueÄänestyspaikkaOsoite
1. AlakaupunkiPappilansalmen kouluTorvensoittajankatu 2
2. HusulaHusulan koulu (liik.sali)Töytärintie 20
3. KannusjärviKannusjärven TOK-taloLahdenmäentie 34
4. KeskikaupunkiHaminan liikuntahalliKaarlonkatu 3
5. MetsäkyläMetsäkylän seurataloMetsäkyläntie 393
6. NeuvotonNeuvottoman kouluSuntiontie 1
7. PoitsilaPoitsilan kouluRastipolku 7
8. PyhältöPyhällön kouluPyhällöntie 380
9. SaviniemiHaminan pääkirjastoRautatienkatu 8
10. SummaUuden-Summan kouluSiitosentie 58
11. VilniemiVilniemen urheilutaloSeurantalontie 6


Haminan kaupungin keskusvaalilautakunta