Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.5. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistaina 4.6. Ennakkoon äänestäminen on mahdollista missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Haminassa voi äänestää ennakkoon pääkirjastossa osoitteessa Rautatienkatu 8. Lisäksi ennakkoäänestyksen aikana 1.-2.6. Haminassa kiertää äänestysbussi. Ennakkoäänestyksen aikataulut ja äänestysbussin reitin voi katsoa osoitteesta hamina.fi/europarlamenttivaalit-2024

Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä valitaan Suomesta Euroopan parlamentin jäseniksi seuraaviksi viideksi vuodeksi. Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa.

Europarlamenttivaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Vaaleissa Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Kuka saa äänestää?

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024.

Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Ilmoitus äänioikeudesta

Jos sinulla on oikeus äänestää, sinulle lähetetään äänioikeusilmoitus. Äänioikeusilmoitus lähetetään joko postitse tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan.

Vaalipäivä 9.6.2024

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9.6. Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan kello 9.00–20.00. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun saamassa äänioikeusilmoituksessa.