Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoitusohjelma on kunnan laatima ohjelma siitä, mitä alueita aiotaan kaavoittaa suunnitellussa ajassa. Ohjelma on laadittu kolmen vuoden ajanjaksolle siten, että se painottuu ensimmäiselle vuodelle. Ohjelmaan on sisällytetty tärkeimmät maankäytönsuunnittelun kohteet. Hankkeiden aikataulut ovat tavoitteellisia, koska kaikki aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät ole tiedossa kaavoitusohjelman laatimisvaiheessa. On myös todennäköistä, että vuoden aikana nousee esiin uusia kaavoitushankkeita.

Kaavoitusohjelma toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavoituskatsauksena (MRL 7§).