Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen käyntiin Haminan jäähallilla

Olemme matkalla kohti ympäristövastuullisempaa toimintatapaa. Rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Järjestelmän rakentaminen starttaa jäähallin lisäksi Linnoituksen uimahallilla ja ensi vuonna museoissa.

Ekokompassi on kansainväliseen ISO 14001-standardiin perustuva kotimainen ja toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä. Suomen luonnonsuojeluliiton omistaman järjestelmän avulla kartoitetaan organisaation ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämiseksi rakennetaan organisaation tavoitteiden mukainen ympäristöohjelma. Ympäristöjärjestelmän avulla ympäristötyöstä saadaan järjestelmällistä ja mitattavaa sekä varmistutaan siitä, että merkittävät ympäristönäkökulmat tulevat huomioiduksi toiminnassa ja päätöksenteossa.

Jäähallilla on käynnistynyt alkukartoitusvaihe, jossa kartoitetaan ympäristötyön nykytila ja toimipisteen merkittävimmät ympäristövaikutukset sekä mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Alkukartoituksessa kirjataan huomioita mm. jätehuollosta, energian- ja vedenkulutuksesta, hankinnoista, materiaalinkäytöstä, kemikaaleista ja viestinnästä. 

 Jäähallilla on käynnistetty alkukartoitusvaihe, jossa kartoitetaan ympäristötyön nykytilanne ja toimipisteen merkittävimmät ympäristövaikutukset sekä mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Jäähallilla on  vaihdettu hallitilan sekä pukuhuoneiden lamput ledilamppuihin ja hallin valaistuksen tehoa säädetään manuaalisesti tarpeen mukaan. Vettä kuluu jään ylläpitoon sekä käyttäjien tarpeisiin pukuhuonetiloissa. Eniten hankintoja ja jätettä aiheuttavat käsi- ja wc-papereiden kulutus pukuhuonetiloissa, yleisön wc-tiloissa käytössä ovat kestopyyhkeet. Energian kulutus jäähallilla on talvisin kesän kulutusta suurempaa: talvella kahvio- ja hallitilojen lämmitykseen kuluu enemmän energiaa kuin kesällä jään ylläpitoon.

Jäähallille tammikuussa 2022 hankitussa uudessa kylmäkontissa käytetään kylmäaineena hiilidioksidia ja rataliuoksissa kentän jäähdytykseen freesiumia. Etyleeniglykolia kuluu lämmöntalteenottoon. 

Jään ylläpitoon käytettävät jäänhoitokone ja käsikäyttöinen reunajyrsin ovat akkukäyttöisiä.

Alkukartoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella laaditaan myöhemmin muunmuassa ympäristöohjelma, johon kirjataan tavoitteet ja käytännön toimenpiteet. Ekokompassi-ohjelman avulla ympäristötyön kehittymistä pystytään seuraamaan pidemmällä aikavälillä ja jatkuvasti parantamaan toiminnan kestävyyttä. Haminan ensimmäisellä Ekokompassi-prosessilla haetaan kokemusta ympäristöjärjestelmän käytöstä ja aloitetaan matka kohti ympäristövastuullisempaa toimintatapaa.