Ympäristönsuojelumääräykset

Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Haminan kaupunginvaltuustossa 4.5.2021, Miehikkälän kunnanvaltuustossa 17.5.2021 ja Virolahden kunnanvaltuustossa 14.6.2021. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista ja turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kaikkia kuntalaisia pois lukien määräyskokoelmassa eritellyt toiminnot.

Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan kuntalain mukaisesti ilman eri päätöstä, kun ne on hyväksytty valtuustossa. Ympäristönsuojelumääräykset ovat siten voimassa kaikissa kolmessa yhteistyökunnassa. Lupavaliokunnan 16.3.2021 laatimaan ehdotukseen ei tehty muutoksia. Ympäristönsuojelumääräyksistä voidaan poiketa perustelluista syistä, jos se ei aiheuta ympäristön pilaantumista eikä haittaa ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden toteutumista. Poikkeamaa voi hakea kunnan ympäristötoimesta.

Ympäristönsuojelumääräyksiin ja määräysten perusteluihin voit tutustua alla olevista linkeistä: