Maaomaisuus

Kaavoituksen ja maankäytön yksikkö vastaa kaupungin omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä maapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Maan hankintaan, luovuttamiseen ja käyttöoikeuksiin liittyviä sopimustyyppejä ovat mm.

  • Vuokrasopimus
  • Kauppakirja
  • Vaihtokirja
  • Rasitesopimus
  • Maankäyttösopimus

Lisäksi voidaan antaa lupia ja suostumuksia maan tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön.