Salmenkylän asemakaavamuutoksen sijaintikartta

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on 28.3.2024 antamallaan päätöksellä hylännyt asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevan valituslupahakemuksen, joten Haminan kaupunginvaltuuston 15.11.2022 lainvoimaisella päätöksellä hyväksytty asemakaavamuutos Salmenkylän kylän korttelissa 90B sekä sen viereisillä puisto- ja katualueilla on tullut lainvoimaiseksi.

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta