Hamina vaatii valtiovarainministeriötä oikaisemaan valtionosuuspäätöksen

Haminan kaupunki on tehnyt 20.3.2024 valtiovarainministeriölle oikaisuvaatimuksen vuoden 2024 valtionosuutta koskevasta päätöksestä. Sen perusteella Haminan kaupungin tulee maksaa valtiolle vuonna 2024 valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia yhteensä -3 417 322 euroa.

Kaupunki toteaa ministeriölle osoitetussa oikaisuvaatimuksessaan, että valtionosuusjärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla kunnilla on olosuhteista ja kuntien tulopohjan eroista huolimatta edellytykset selvitä lakisääteisistä tehtävistään. Näitä ovat muun muassa perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelut. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellä vaarannetaan Haminan kaupungin edellytykset selvitä lakisääteisten palvelujen tuottamisesta sekä elinvoiman, kestävän talouden ja hyvinvoinnin pitkäjänteisestä rakentamisesta.

Kuntien itsehallinnon varmistamiseksi Suomessa noudatetaan ns. rahoitusperiaatetta. Kun kunnille säädetään lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita, tulee myös varmistaa, että kunnilla on taloudelliset edellytykset suoriutua näistä velvoitteista. Kuntien toimintaedellytyksiä ei saa heikentää, jotta niillä edelleen on mahdollisuudet päättää omasta taloudestaan ja hallinnostaan. Valtiovarainministeriön tekemä vuoden 2024 valtionosuuspäätös on vaarantanut rahoitusperiaatteen Haminan kaupungin osalta, perustelee kaupunki oikaisuvaatimustaan.

Syynä kaupungin negatiiviseen valtionosuuteen ovat myös sote-uudistuksen tasauserät. Vaikka ongelma on jo todettu myös perustusvaliokunnassa ja Suomen hallituksessa, ei tätä ole oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä huomioitu lainkaan. Kun huomioon otetaan koko taloussuunnitelmakaudelle kohdistuvat vaikutukset, on lopputulema kaupungin mukaan negatiivisilta vaikutuksiltaan suorastaan mykistävä.

Kuntien ja valtion taloudellisten suhteiden tulee rakentua ensisijaisesti valtionosuuslainsäädännön varaan eikä kunnan tule maksaa valtiolle siitä, että se järjestää kunnassa sille valtion määräämät lakisääteiset tehtävät. Valtionvarainministeriön päätös ja tämä asiakokonaisuus on merkittävässä ristiriidassa perustuslakivaliokunnan linjausten ja vallinneen käytännön sekä asiasta annettujen hallituksen esitysten kanssa. On ilmeistä, että päätöksen valmistelussa ei ole toimittu lainsäädäntöä ja sen valmistelua ohjaavan perustuslakivaliokunnan huomioiden pohjalta, jatkaa kaupunki vastineen perusteluissa.

Vaatimuksensa lopuksi Haminan kaupunki vaatii oikaisua Valtiovarainministeriön aiemmin tekemään valtionosuuspäätökseen. Kaupungin mukaan uusi päätös tulee olla linjassa perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön kanssa kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitusperiaatteesta.