Hamina on mukana Kuntalaistutkimuksessa 2024

Mitä mieltä haminalaiset ovat oman kotikuntansa toiminnasta, palveluista, vaikuttamisesta ja päätöksenteosta? Pitävätkö haminalaiset omaa kotikuntaansa tärkeänä?

Kuntaliitto toteuttaa laajan kyselyn, johon kutsutaan vastaamaan myös yhteensä 600 haminalaista. Otantaan kuuluville saapuu kirje postitse lähipäivinä. Kyselyyn voi vastata joko täyttämällä saapuneen paperisen lomakkeen tai sähköisesti kirjeessä olevan henkilökohtaisen linkin avulla.

Kuntalaistutkimuksessa on mukana 46 kuntaa ja kaiken kaikkiaan kirjeen saa yhteensä 32 900 täysikäistä suomalaista. Vastauksia tullaan saamaan sekä suurista että pienistä kunnista eri puolilta Suomea.

Kyselyitä on toteutettu vastaavanlaisesti vuodesta 1996 lähtien, joten kyselyjen aikasarjasta saadaan hyödyllistä tietoa muutoksista ja syksyllä valmistuvia uusia tuloksia käytetään päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Lue lisää: Kuntalaistutkimus 2024 – tutkittua tietoa kuntalaisista | Kuntaliitto.fi