Haminan kaupunki myöntää Hyvinvoiva haminalainen -avustuksia haminalaisille ja Haminassa toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Haettavana on yleis-, kohde- ja toimitila-avustuksia kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun toimintaan. Hakemukset tulee palauttaa 7.1.2022 klo 15.00 mennessä.

AVUSTUSTEN HAKUOHJE, LIITTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Tulostettuja hakemuslomakkeita saa kaupungin asiointipalvelupisteestä (Puistokatu 2). Lomakkeen voi ladata täytettäväksi tästä: Avustushakemus 2022.
Lomakkeen pdf-versio löytyy seuraavasta linkistä: Avustushakemus 2022 (pdf).
Vanhoja hakulomakkeita ei saa käyttää.

Liikuntatoimen avustushakemuksen liitteeksi täytetään toimintataulukko.

Lomakkeet on palautettava liitteineen 7.1.2022 klo 15.00 mennessä salattua sähköpostia käyttäen os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin asiointipalveluun, Puistokatu 2, PL 70, 49401 Hamina.

Haun avustuskriteerit (taulukossa) on vahvistettu valiokunnissa, ja hakemuslomakkeen kysymyksiin tulee vastata huomioiden nämä vahvistetut kriteerit.

Yksityishenkilöille myönnettävissä avustuksissa kyse on kulukorvauksesta. Kulukorvauksia voidaan maksaa vain tositteita vastaan.

Pieniä avustuksia on mahdollista hakea yksittäisten tapahtumien tai muiden järjestämiseksi yhdistyksille, muille yhteisöille tai yksityishenkilöille pieniä, enintään 500 euron avustuksia kuluvan vuoden aikana. Lisätietoa pienten avustusten hakemisesta löytyy täältä: Hyvinvoiva haminalainen Avustus ja palkitsemismuodot ja kriteerit

Kaupunginhallitus on 23.9.2019 vahvistanut avustusten yleiset periaatteet:
Avustusten yleiset jakoperiaatteet.

Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan aina hakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tulee käydä selkeästi ilmi, miten haettava avustus on toiminnassa kohdennettu. Lisäksi liitteistä ja hakemuksesta on käytävä ilmi, että kaupungilta haettu avustus on toiminnan toteutumisen kannalta tarpeellinen.

Lisäksi toimitetaan seuraavat liitteet ko. avustusten osalta:

  • liikunta-avustukset hakemuksen liitteeksi liikuntatoiminnan määrä erillisellä piste- ja toimintataulukko-lomakkeella
  • kohdeavustukset, liitteeksi vapaamuotoinen selvitys hakuvuoden tapahtumiin, hankkeisiin ja projekteihin, urheiluseurojen koulutusavustuksiin sekä urheilijakoulutuksen valmennukseen
  • toimitila-avustuksen liitteeksi voi toimittaa vapaamuotoisen selvityksen liitteeksi

Lisätietoja antavat:

Liikunta-avustukset
Osallisuus- ja liikuntakoordinaattori Kirsi Forsell, kirsi.forsell@hamina.fi / 040 199 1491

Kulttuuriavustukset
Kulttuurituottaja Henni Kiri, henni.kiri@hamina.fi / 040 722 3687

Nuorisoyhdistysavustukset
Nuorisokoordinaattori Jenny Amperla, jenny.amperla@hamina.fi / 040 590 0602

Muut hyvinvointia edistävät avustukset
Osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö Rita Maasilta. rita.maasilta@hamina.fi / 040 199 1860

Pin It on Pinterest

Share This