Haminan kaupunki myöntää Hyvinvoiva haminalainen -avustuksia haminalaisille ja Haminassa toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Hakemukset tulee palauttaa 6.1.2023 klo 15.00 mennessä.

Haettavana on yleis-, kohde- ja toimitila-avustuksia kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun toimintaan.
Avustushakemus täytetään jatkossa sähköisesti. Sähköinen lomake avautuu joulukuun alussa.

 

Liitteet avustusten osalta:

  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio
  • kohdeavustukset, liitteeksi vapaamuotoinen selvitys tapahtumiin, hankkeisiin ja projekteihin, urheiluseurojen koulutusavustuksiin sekä urheilijakoulutuksen valmennukseen
  • toimitila-avustuksen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys toimitilan kuluista

Liikunta-avustusten hakijoille liikuntatoiminnan määrä piste- ja toimintataulukko-lomakkeella on integroitu lomakkeseen. Toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tulee käydä selkeästi ilmi, miten haettava avustus on toiminnassa kohdennettu. Lisäksi liitteistä ja hakemuksesta on käytävä ilmi, että kaupungilta haettu avustus on toiminnan toteutumisen kannalta tarpeellinen.

Kaupunginhallituksen 23.9.2019 vahvistamat avustusten yleiset periaatteet:
Avustusten yleiset jakoperiaatteet

Pop up -avustukset

Pop up -avustuksia on mahdollista hakea ympäri vuoden yksittäisten tapahtumien, kampanjoiden tms. järjestämiseksi. Pop up -avustuksia voivat hakea yhdistykset, yhteisöt tai yksityishenkilöt.
Enintään 500 euron avustuksia maksetaan toteutuneita kuitteja vastaan.
Lisätietoa pop up -avustusten hakemisesta löytyy täältä: Hyvinvoiva haminalainen Avustus ja palkitsemismuodot ja kriteerit

Lisätiedot:

Liikunta-avustukset
Osallisuus- ja liikuntakoordinaattori Kirsi Forsell, kirsi.forsell@hamina.fi / 040 199 1491

Kulttuuriavustukset
Kulttuurituottaja Henni Kiri, henni.kiri@hamina.fi / 040 722 3687

Nuorisoyhdistysavustukset
Nuorisokoordinaattori Jenny Amperla, jenny.amperla@hamina.fi / 040 590 0602

Muut hyvinvointia edistävät avustukset
Hyvinvointikoordinaattori Mia Iivonen, mia.iivonen@hamina.fi / 040 526 2165

 

Pin It on Pinterest

Share This