Haminan kaupunki myöntää Hyvinvoiva haminalainen -avustuksia haminalaisille ja Haminassa toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Haettavana on yleis-, kohde- ja toimitila-avustuksia kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun toimintaan. Hakemukset tulee palauttaa 1.2.2021 klo 15.30 mennessä.

HAKEMINEN

Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan aina hakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi seuraavat liitteet ko. avustusten osalta

  • liikunta-avustukset hakemuksen liitteeksi liikuntatoiminnan määrä erillisellä piste- ja toimintataulukko-lomakkeella
  • kohdeavustukset, liitteeksi vapaamuotoinen selvitys hakuvuoden tapahtumiin, hankkeisiin ja projekteihin, urheiluseurojen koulutusavustuksiin sekä urheilijakoulutuksen valmennukseen
  • toimitila-avustuksen liitteeksi voi toimittaa vapaamuotoisen selvityksen liitteeksi

Hakemuslomakkeita saa kaupungin asiointipalvelupisteestä (Puistokatu 2) tai lomakkeen voi ladata tästä: Avustushakemus 2021. Vanhoja hakulomakkeita ei saa käyttää.

Liikuntatoimen avustushakemuksen liitteeksi toimintataulukko.

Lomakkeet on palautettava liitteineen 1.2.2021 klo 15.30 mennessä sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin asiointipalveluun, Puistokatu 2, PL 70, 49401 Hamina.

Seuraavan taulukon avustuskriteerit on vahvistettu valiokunnissa, ja hakemuslomakkeen kysymyksiin tulee vastata huomioiden nämä vahvistetut kriteerit.

Yksityishenkilöille myönnettävissä avustuksissa kyse on kulukorvauksesta. Kulukorvauksia voidaan maksaa vain tositteita vastaan.

 

Pieniä avustuksia on mahdollista hakea yksittäisten tapahtumien tai muiden järjestämiseksi yhdistyksille, muille yhteisöille tai yksityishenkilöille pieniä, enintään 500 euron avustuksia kuluvan vuoden aikana. Lisätietoa pienien avustusten hakemisesta löytyy täältä: Hyvinvoiva haminalainen Avustukset ja palkitsemiset 2021.

Kaupunginhallitus on 23.9.2019 vahvistanut avustusten yleiset periaatteet:
Avustusten yleiset jakoperiaatteet.

Pin It on Pinterest

Share This