Taustaa

Lippujen ja heraldisten tunnusten kautta ihmiset samaistuvat kansallisiin ja yhteisöllisiin juuriinsa. Liput sisältävät vahvoja tunnelatauksia kaikille riippumatta asuinpaikasta tai maasta. Lippu on kuin yhteisö pienoiskoossa ”pyhimpine” arvoineen. Valtioiden liput ja niiden muutokset kuvaavat kansakuntien nousua ja imperiumien tuhoa, uskontojen vaikutusta, aatteiden leviämistä ja poliittisia sidonnaisuuksia. Historia kaikessa vaikuttavuudessaan pelkistyy lippuun.

Lippujen ja heraldisten tunnusten kautta voidaankin havainnollisesti ja mieleenpainuvasti kuvata eri maiden ja yhteisöjen historiaa, kulttuuria ja vuorovaikutussuhteita. Haminan Lippumaailma pyrkiikin olemaan sekä nähtävyys ja tärkeä matkailukohde että pedagoginen ja informatiivinen keskus.

Haminan kaupunki on vanha ja merkittävä varuskuntakaupunki. Liputus ja liput kuuluvat keskeisesti sotilaskulttuuriin. Haminalla on jo parin vuosikymmenen kokemus kansainvälisen sotilasmusiikkifestivaalin, Hamina Tattoon järjestämisestä. Kaupungin ainutlaatuinen arkkitehtuuri, historiallinen linnoitus ja sotilasperinne sekä suurtapahtumien järjestelyosaaminen tarjoavat oivan taustan Haminan Lippumaailmalle.
Hamina on myös merkittävä satamakaupunki. Moderni liputus sai alkunsa merenkulun laajenemisesta. Lisäksi Hamina on rajakaupunki, portti idän ja lännen välissä. Kansainvälisen vuorovaikutuksen tiivistyessä lippujen rooli kansallisina ja yhteisöllisinä symboleina vain kasvaa. Sijaintinsa ja historiallisten piirteidensä vuoksi Haminaan on luontevasti kehitettävissä kansainvälinen lippu- ja liputuskulttuuriin keskus.

Organisaatio

Haminan Lippumaailma on Haminan kaupungin hanke. Sen johtoryhmänä toimii kaupunginjohtaja Hannu Muhosen vetämä työryhmä. Yhteiskuntasuhteista vastaa Haminan Lippumaailman neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana on kansanedustaja Matti Vanhanen ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Haminan Lippumaailman toiminnanjohtajana on VTT Kimmo Kiljunen ja sen taiteellisena johtajana toimii Lassi Ikäheimo. Erikseen hanketta tukemaan kootaan heraldiikan ja veksilologian asiantuntijaryhmä sekä mahdollinen kannatusyhdistys.

Haminan Lippumaailma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Valtakunnallisista lippuun ja liputukseen liittyvistä toimista vastaava sisäministeriö on osallistunut hankkeen valmisteluun.

Yhteystiedot

Haminan Lippumaailma
Raatihuoneentori 16, FI-49400 Hamina

Taiteellinen johtaja, Hamina Tattoo
Lassi Ikäheimo
p. +358 40 588 4703
lassi.ikaheimo@hamina.fi

Viestintäpäällikkö
Minna Nordström
p. +358 40 5774469
minna.nordstrom@hamina.fi

Erityisasiantuntija
Kimmo Kiljunen
p. +358 50 511 3088
kimmo.kiljunen@hotmail.com

www.hamina.fi
www.haminanlippumaailma.fi

Pin It on Pinterest

Share This