Mikä Cursor on ja mitä se tekee?

Cursor Oy on Kotkan-Haminan seudun (eli Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) kehittämisyhtiö. Cursor vastaa seudun kuntien yritysneuvonnasta ja toteuttaa seudun kehittämishankkeita. Cursor palvelee yrittäjiksi aikovia ja seudulla jo toimivia yrityksiä sekä seudulle sijoittuvia yrityksiä. Cursor tekee seudun kuntien kanssa työtä Kotkan-Haminan seudun näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistamiseksi. Cursor tarjoaa tietoa ja opastusta myös seudusta kiinnostuneille matkailijoille.

Cursor toimii Uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla. Cursor kuuluu myös Kaakkois-Suomen Seudulliset yrityspalvelut -verkostoon, joka tarjoaa yrityksille ja yrittäjiksi aikoville monipuolisia palveluja. Verkoston muita jäseniä ovat mm. Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Finnvera Oyj ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Cursorissa työskentelee reilut 50 asiantuntijaa (2018). Toimipisteemme sijaitsevat Kotkan Karhulassa Eagle-talossa (os. Kyminlinnantie 6) ja Haminan keskustassa (os. Raatihuoneentori 16). Cursorin omistavat alueen viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä yhdessä seudun teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten – Saimaa Capital Oy, Stora Enso Oyj, DuPont Inc., Ahlström Capital Oy, Kymenlaakson Osuuspankki, Sampo Oyj ja Steveco Oy – kanssa.

Cursorin toimintaa ohjaa Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia, joka rakennetaan yhdessä seudun kuntien ja yrityselämän toimijoiden kanssa. Elinkeinostrategiassa määritellään tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet seudun elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Elinkeinostrategian hyväksyy seudun kuntien johtavista poliitikoista ja kuntajohdosta koostuva seutuvaltuusto sekä jokainen seudun kunnanvaltuusto.

Seudulla ja Cursorin toiminnassa keskitytään kuuteen kokonaisuuteen:

  1. Yritysten uudistuminen ja uusien startup-yritysten syntyminen
  2. Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen
  3. Uusien, kotimaisten ja ulkomaisten investointien saaminen seudulle
  4. Positiivisen ilmapiirin vahvistuminen ja uudenlainen yhteistyö seudun toimijoiden kesken
  5. Digitalisaation hyödyntämisen edistyminen
  6. Seudusta ja yhdessä tekemisestä ylpeän yhteisön vahvistuminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin