Palkkaa kesäksi tai vaikka jouluapulaiseksi haminalainen nuori ja hyödynnä esimerkiksi kesätyöseteli.

NUORTEN SESONKITYÖSETELI 2022 -2023

 • seteli on tarkoitettu vuosina 2003 – 2007 syntyneiden haminalaisten nuorten palkkaamiseen
 • yhden setelin arvo on 320€, summa tilitetään työnantajalle jälkikäteen
 • yksi sesonkityöseteli / nuori ( noudettavissa Ohjaamosta ti 18.10.2022 alkaen)
 • kaksi sesonkityösetelillä / työnantaja
 • setelit tulee käyttää 1.11.2022 – 31.1.2023 ja tilittää 28.2.2023 mennessä
 • yritys/yhdistys maksaa nuorelle vähintään 375€ bruttopalkkaa
 • nuoren työaika on vähintään 60 h ajalla 1.11.2022 -31.1.2023.
  • työajanseuranta toimitetaan tilityksen yhteydessä
 • työnantajan tulee olla Haminan seudun yritys tai yhdistys
 • työnantaja huolehtii työnantajan velvollisuuksista

Lisätietoja:

Työllisyyskoordinaattori kristiina.puska@hamina.fi p. 040 199 1584

Ohjaamokoordinaattori laura.luukkonen@hamina.fi tai p. 040 199 1791

Työllisyyssihteeri tiina.niinisaari@hamina.fi tai p. 040 199 1685

Ohjaamotyöntekijä kati.posti2@hamina.fi tai p. 040 199 1829

TILITYSOHJEET TYÖNANTAJALLE

 • seteli tilitetään kaupungilta määräpäivään mennessä ohjeiden mukaisesti;
  • tilitys tapahtuu sesonkityösetelilomakkeella 
  • tilitykseen liitetään palkkatodistus maksetusta palkasta
  • tilitykseen liitetään työsopimus
  • työaika/tuntiselvityslomake tarvitaan työajan 60 h jakautuessa pidemmälle aikavälille kuin 10 päivää

Voidakseen luovuttaa työntekijää koskevia tietoja työnantaja tarvitsee suostumuksen.  Suostumus on pakollinen uuden tietosuojalain nojalla!!

HUOM! Puutteellisin tiedoin palautetut tilitykset eivät mene maksuun.

LISÄTIETOA TYÖNANTAJILLE LÖYTYY TYÖLLISYYSYKSIKÖN NETTISIVUILTA:

https://www.hamina.fi/tyo-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/kesatyosetelit/

 

 

KESÄTYÖSETELI 2022

 

KESÄTYÖSETELEIDEN JAKO KESÄLLE 2022 ALKAA 1.3.2022 OHJAAMOSSA.
Nuori voi saatuaan kesätyöpaikan noutaa setelin Ohjaamon aukioloaikoina Rauhankatu 8, 49400 HAMINA.

 • kesätyöseteli on tarkoitettu 15 -19 vuotiaan haminalaisen nuoren palkkaamiseen (syntymävuosi 2003 -2007).
  HUOM! SAMA NUORI EI VOI TYÖLLISTYÄ SEKÄ KAUPUNGIN NUORTEN KESÄTÖIHIN ETTÄ KESÄTYÖSETELILLÄ.
 • kesätyöseteli annetaan nuorelle kun työnantaja on tiedossa (setelit jaetaan Ohjaamossa)
 • yksi seteli /nuori
 • työnantajan tulee olla haminalainen yritys tai yhdistys. Haminassa toimivat yritykset joiden kotipaikka on muualla, voivat myös toimia kesäsetelityönantajina.
 • työnantajat, jotka haluavat työllistää nuoren, voivat ilmoittaa työpaikasta työllisyysyksikköön kristiina.puska@hamina.fi tai tiina.niinisaari@hamina.fi
 • työnantaja valitsee työntekijän ja huolehtii työnantajavelvollisuuksista
 • yhden setelin arvo on 320€, tilitetään työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan
 • setelit tulee käyttää aikavälillä 1.5. – 31.8.2022 ja tilittää 31.10.2022 mennessä
 • yritys/yhdistys maksaa nuorelle vähintään 375 € bruttopalkkaa
 • nuoren työaika on 6 h/pv ja työn kesto 10 päivää (yht. 60 h)
 • työnantaja tilittää setelin kaupungilta 31.10.2022 mennessä ohjeiden mukaisesti; tilitykseen liitetään mm. palkkatodistus maksetusta palkasta, sekä tarvittaessa työaika/tuntiselvityslomake
 • työaika/tuntiselvityslomake tarvitaan työajan 60 h jakautuessa pidemmälle aikavälille kuin 10 päivää
 • seteleitä myönnetään hakujärjestyksessä, määrärahojen puitteissa!

 

Työnantajien tulee tehdä tilitykset 31.10.2022 mennessä. Tilitysohjeet löytyy nuoren kesätyösetelin takaa.
Lisätiedot: Kristiina Puska p. 040 199 1584

Tiedot päivitetty 19.1.2022.

 

TULOREKISTERI 1.1.2019 alkaen

Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa työntekijöiden ansiotulot tulorekisteriin.

Työnantajn tai muun suorituksen maksajan tulee ilmoittaa maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Lisätietoja: https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Haminan kaupungin kuntalisä yrityksille

Kuntalisä on Haminan kaupungin yrittäjälle maksama lisätuki palkkauskustannuksiin.

Työllistämisen kuntalisä myönnetään yritykselle, joka työllistää haminalaisen työttömän jommasta kummasta kohderyhmästä
• pitkäaikaistyötön
• alle 30 -vuotias nuori, joka on ollut työttömänä vähintään 6 kuukautta.

Kutalisää voi saada myös, kun työllistää työttömän työnhakijan oppisopimuksella.

Kuntalisä on sidottu TE-toimiston palkkatukípäätökseen.

Kuntalisän maksimimäärä on 350€/kk ja sitä myönnetään enintään 6 kuukaudeksi. Oppisopi-muskoulutukseen kuntalisää voi saada 12 kuukauden ajan.
Yhdessä muiden tukien kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50% palkkauskustannuksista. Sen hyöty yrittäjälle voi olla jopa 20% palkkauskuluista.
Kuntalisä kuuluu de minimis -ehdoin myönnettäviin tukiin.

Kuntalisää haetaan kirjallisesti ja hakemuksia voi jättää jatkuvasti.
Jälkikäteen haettaessa kuntalisähakemus on jätettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kuntalisän hakulomake ja ohjeet

Kuntalisän palkkaselvityslomake.

Esimerkkejä kansallisista de minimistukiohjelmista

Haminan kaupungin kuntalisä yhdistyksille

Kuntalisä on Haminan kaupungin maksama lisätuki palkkauskustannuksiin.

Työllistämisen kuntalisä myönnetään avustuksena Haminan seudun yhdistykselle, joka työllistää haminalaisen työttömän jostakin seuraavasta kohderyhmästä
• vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saanut
• pitkäaikaistyötön
• alle 30 -vuotias
• vajaakuntoinen

Kuntalisä on sidottu TE-toimiston palkkatukípäätökseen.

Kuntalisää voi hakea:
• palkkatukijakson ajalle
• välittömästi palkkatukijakson jälkeen solmittavaan työsuhtee-seen.

Kuntalisän on maksimissaan 500€/kk ja sitä myönnetään enintään 12 kuukaudeksi yhtä työllistettyä kohden.
Yhdessä muiden tukien kanssa kuntalisä ei voi ylittää palkkauskustannuksia.

Kuntalisää haetaan kirjallisesti ja hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Mahdollista hakea 1.10.2019 jälkeen alkaviin työsuhteisiin.
Jälkikäteen haettaessa kuntalisähakemus on jätettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kuntalisää on mahdollista hakea myös yhteistyössä useamman yhdistyksen kesken.

Kuntalisän määrä on todellisten kokonaispalkkauskulujen ja palkkatuen välinen erotus, kuitenkin enintään 500 € kuukaudessa. Sitä voidaan myöntää enintään kahdeksitoista kuukaudeksi yhtä työllistettyä kohden.

Kuntalisä yhdistyksille esite

Kuntalisä yhdistykselle ohjeet

HakulomakeKuntalisäyhdistyksille

Palkkaselvitys yhdistyksille

Lisätietoa:
työllisyyskoordinaattori
Kristiina Puska
040 199 1584
kristiina.puska(a)hamina.fi