Työllisyysyksikön tehtävänä on koordinoida Haminan kaupungin työllisyysasioita. Työllisyyden edistäminen kuuluu Elinkeino- ja vetovoimapalveluihin.

Yksikkö on perustettu 1.1.2015. Sen alkuvaiheen tehtävänä syntyi Haminan kaupungin työllisyysohjelma vuosille 2016 -2020.

Ohjelman painopisteiksi on nostettu kuusi kokonaisuutta:
– uusien työpaikkojen luominen ja työpaikkojen säilyttäminen
– yritysten perustaminen ja yrittäjyyskasvatus
– nuorten työllistymisen tukeminen
– pitkäaikaistyöttömyydestä uuteen alkuun
– koulutuksen kautta työmarkkinoille
– tarkoituksenmukaiset palvelut ja palveluprosessit

Tutustu Haminan työllisyysohjelmaan 2016 – 2020.

Valmisteilla on uusi koko Kymenlaakson alueen yhteinen työllisyysohjelma.

Yksikkö vastaa yritysten kuntalisähakemusten sekä yhdistyksille työllistämiseen myönnettävien tilapäislainojen hakemusten vastaanotosta ja valmistelusta.

Työllisyyskoordinaattori Kristiina Puska, p. 040 199 1584
Työllisyys- ja markkinointiasiantuntija Tiina Niinisaari, p. 040 199 1685