Haminan kaupungissa on useita kaupungin joko kokonaan tai osin omistamia yhtiöitä sekä kaupungin omia liikelaitoksia. Nämä tuottavat kuntien lakisääteisiä peruspalveluita ja luovat myös toimintaedellytyksiä Haminaan sijoittuville yrityksille.

HaminaKotka satama, Suomen suurin satama, sijaitsee Haminan ja Kotkan kaupunkien alueella. Satamasta on säännölliset yhteydet kaikkiin merkittäviin eurooppalaisiin satamiin ja sitä kautta maailmalle. Haminan Vesi huolehtii toiminta-alueensa vedenjakelu- ja viemäröintipalveluista. Haminan Energia Oy tarjoaa monipuolisia energia- ja tietoliikennepalvelut panostaen uusiutuviin energiamuotoihin.

Tuotamme peruspalveluita kaupunkilaisille ja toimintaedellytyksiä yrityksille!