Opastuskyltti 6, Kadettikoulunkatu 6

Reserviupseerikoulu eli RUK

Reserviupseerikoulu eli RUK on maavoimien sotilasopetuslaitos, johon kuuluu kaksi joukkoyksikköä: Reserviupseerikurssi ja Kymen Ilmatorjuntarykmentti. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu huoltokeskus, johon on keskitetty kaikki RUK:n tarvitsemat huoltotoiminnot.

Reserviupseerikurssilla on 10 eri aselajin linjaa, joissa koulutetaan vuosittain satoja upseerioppilaita. Vuodessa järjestetään kaksi reserviupseerikurssia, joista molemmat kestävät 17 viikkoa. Maaliskuussa ja syyskuussa alkavien kurssien vahvuus on 800-850 upseerioppilasta.

Koulutuksen päämääränä on taistelutekniikan ja johtamistaidon opettaminen siten, että reservin upseeri pystyy sodan aikana johtamaan koulutushaaransa mukaista joukkuetta tai jaosta.

RUK:n päärakennus ja puisto

Reserviupseerikoulun päärakennus oli aikoinaan myös Suomen Kadettikoulun päärakennus. Sen on suunnitellut arkkitehti J. Ahrenberg. Päärakennuksen yhteydessä on Maneesi, entinen ratsastushalli, joka toimii nykyisin juhlasalina. Alueella on myös entinen RUK:n esikuntarakennus, joka oli Kadettikoulun aikana laboratorio.

Puistossa oleva pieni tiilirakennus on kaivo 1860-luvulta. Puistossa liehuu myös Haminan Lippumaailman yksi osa, Suomen lipun tie.

RUK:n kentän laidalla on K. Kallion suunnittelema Kaatuneiden upseerien patsas vuodelta 1957. Jalustaan on muurattu paperi, jossa on sodissa 1939-44 kaatuneiden yli 4000 upseerin nimet.

Varuskuntakerho, ortodoksinen muistomerkki ja Kaupunginmuseo

Kadettikoulunkadun toisella puolella on Kadettikoulun johtajan entinen virka-asunto, joka edustaa venäläistä punatiiliarkkitehtuuria. Nykyisin rakennus toimii ravintolana ja yhdistysten kokoontumistiloina.

Samalla puolella tietä on pieni ortodoksinen kappeli, joka rakennettiin 1800-luvulla RUK:n kentällä aiemmin sijainneen puisen Pietari-Paavalin kirkon muistoksi.

Kadettikoulunkadulla on myös Haminan vanhin asuinrakennus, jossa toimii nykyisin Kaupunginmuseo. Ruotsin ja Venäjän päämiehet, Kustaa III ja Katariina II Suuri neuvottelivat rakennuksessa vuonna 1783.

Pin It on Pinterest

Share This