Yksityisen hoidon tuki

YKSITYISEN PÄIVÄKOTIPALVELUN KUNTALISÄ 1.8.2018 ALKAEN

Kuntalisää voidaan perheen hakemuksesta maksaa heidän valitsemalleen,
kunnan hyväksymälle yksityiselle päiväkodille.
Kuntalisää haetaan hakulomakkeella, jota saa yksityisistä päiväkodeista
ja varhaiskasvatustoimistosta.
Hakemus palautetaan yksityiseen päiväkotiin.
Kuntalisän suuruus määräytyy hoitomuodon ja -ajan mukaan.

Kuntalisä koostuu perusosasta ja lisäosasta. Perusosan suuruus määräytyy lapsen iän ja hoitomuodon mukaan.
Lisäosa myönnetään hakemuksen liitteenä toimitettavan tuloselvityksen ja liitteiden mukaisten bruttotulotietojen perusteella. Lisäosa on määräaikainen ja tarkistetaan vuosittain 1.8. alkaen. Kuntalisän keston määrittelee asiakas.

Hoidon tarpeen ja -ajan muuttuessa on siitä ilmoitettava uudella hakulomakkeella.

Väärin perustein maksettu kuntalisä peritään takautuvasti takaisin.

Kuntalisä sisältää Kelan kautta haettavan yksityisen hoidon tuen, joten yksityisen hoidon tuen haku Kelan kautta on tarpeetonta.

Kuntalisä maksetaan suoraan yksityiselle päiväkodille asiakkaalle tehdyn päätöksen mukaisesta päivästä alkaen. Kuntalisää ei makseta takautuvasti.

Yksityisen hoidon tuki Kelan sivuilla.

Hoitomuoto Perusosa €/kk Lisäosan max. suuruus €/kk Yhteensä €/kk
Kokopäivähoito
3 – 6 vuotias
510 289 799
Osapäivähoito
3 – 6 vuotias
306 174 480
Kokopäivähoito
alle 3-vuotias
697 289 986
Osapäivähoito alle
3-vuotias
418 174 592