Varhaiserityiskasvatus

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat pääsääntöisesti lähipäiväkoteihin tai alueensa esiopetusryhmiin. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään tai ryhmään sijoitetaan erityisohjaaja. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapselle laaditaan yksilöllisen tuen suunnitelma osana varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksessa tehostetun (HOPS) tai erityisen tuen suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Varhaiserityisopettajat (VEO):

Satu Kirppu p. 040 752 9945
Paula Melartin p. 040 199 1630
Kirsi Fincke p. 040 199 1576

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)hamina.fi