Varhaiserityiskasvatus

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat pääsääntöisesti lähipäiväkoteihin tai alueensa esiopetusryhmiin. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään tai ryhmään sijoitetaan erityisohjaaja. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapselle laaditaan yksilöllisen tuen suunnitelma osana varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksessa tehostetun (HOPS) tai erityisen tuen suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Varhaiserityisopettajat (VEO):

Satu Kirppu p. 040 752 9945

Paula Melartin p. 040 199 1630

Kirsi Fincke p. 040 199 1576

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)hamina.fi

 

Varhaiskasvatuksen psykologi

Varhaiskasvatuksen psykologin työnkuvaan kuuluu yhteistyö varhaiskasvatuksen erityisopettajien, päiväkotien, esiopetuksen, puhe- ja toimintaterapeuttien, lastenneuvolan ja perheneuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ohjaavat lapsen vanhempien kanssa laaditulla kirjallisella lähetteellä psykologin kehitystason- tai kouluvalmiustutkimuksiin. Psykologi toteuttaa ryhmähavaintoja lapsen arkisessa päiväkoti- tai esiopetusympäristössä. Psykologi toimii osana varhaiskasvatuksen – sekä koulun oppilashuollon työtiimejä. Työn tavoitteena on tunnistaa lasten tuen tarpeita kehitykseen ja oppimiseen liittyen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä suunnitella tuen ja kuntoutuksen muotoja yhteistyössä perheen, lapsen ryhmän sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen psykologi tekee yhteistyötä koulun kanssa nivelvaiheessa, jossa lapsi siirtyy esiopetuksesta kouluun. Vanhemmat voivat ottaa myös suoraan yhteyttä psykologiin lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Hanna Hummel p. 040 199 1853
Jos et tavoita psykologia, soittopyynnön yhteystietoineen voi jättää esim. tekstiviestillä.