Päiväkodit

Toiminta-ajatuksena on tarjota lasten ja nuorten sekä perheiden tarpeiden mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita palveluja. Keskeisenä periaatteena on lapsen ja vanhemmuuden arvostaminen ja hyvän lapsuuden luominen yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja sitä arvioidaan jatkuvasti.

Varhaiskasvatuksen esimiehet vastaavat alueensa päiväkodeista ja esiopetuksesta.