Päiväkodit

Toiminta-ajatuksena on tarjota lasten ja nuorten sekä perheiden tarpeiden mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita palveluja. Keskeisenä periaatteena on lapsen ja vanhemmuuden arvostaminen ja hyvän lapsuuden luominen yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja sitä arvioidaan jatkuvasti.

Va. varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Palmola p. 0400 561 386