Palveluseteli yksityisessä päiväkodissa

PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKODISSA

Kasvatus ja koulutus – valiokunta on kokouksessaan 19.6.2019 päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelin yksityisissä päiväkodeissa. Palveluseteli on tulosidonnainen, varhaiskasvatusmaksut lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin ja siihen liittyvään asetukseen sekä valiokunnan aiemmin päättämiin perusteisiin. Palvelusetelin suuruuteen vaikuttaa lapsen ikä ja varhaiskasvatuksen laajuus. Asiakkaan maksettavaksi jää sama maksu kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palveluseteli maksetaan suoraan tuottajalle, joka laskuttaa hoitomaksut perheiltä. Palveluseteli koskee ainoastaan subjektiivisen oikeuden mukaista varhaiskasvatusta. Palvelun tuottaja voi periä perheiltä kohtuullista lisämaksua, jos palvelu tarjoaa jotain erityistä.

Palvelusetelin arvo saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään perheen tulojen mukainen kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun osuus. Palvelusetelin perushinta on yli 3-vuotiaalla 813 €/ kk, alle 3-vuotiailla 1219,50 €/ kk. Hoidon laajuus määritetään hoitotuntien perusteella.

Palvelusetelimallissa asiakas valitsee hoitopaikan kunnan hyväksymästä ja valvomasta yksityisestä päiväkodista. Päätöksen hoitopaikasta tekee tuottaja, joka ilmoittaa sovitut tiedot kaupungille.

 

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVIEN PÄIVÄKOTIPALVELUIDEN KATTOHINNAT

 

Yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus Palvelusetelin hinta
varhaiskasvatus, 141 t/kk 813€ / kk
varhaiskasvatus, enintään 81-149 t/kk 691,10€ / kk
varhaiskasvatus, enintään 0-80 t/kk 406,50€ / kk
Alle 3- vuotiaiden varhaiskasvatus Palvelusetelin hinta
varhaiskasvatus,  141 t/kk 1219,50€ / kk
varhaiskasvatus, enintään 81-140 t/kk 1036,60€ / kk
varhaiskasvatus, enintään 0-80 t/kk 609,75€ / kk