Poissaolot

Vehkalahden koulu

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa kouluun välittömästi Wilman kautta tai puhelimitse.

Oppilaan opiskelun kannalta on tarkoituksenmukaista, että lomat, matkat ja muut menot suunnitellaan koulun loma-aikojen mukaan. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee poissaoloon pyytää lupa.

Luokanopettaja tai -valvoja myöntää luvan enintään viiden koulupäivän poissaoloon. Tätä pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori tai apulaisrehtori. Poissaolohakemus tulee toimittaa koululle hyvissä ajoin ennen poissaolon alkamista.

Oppilaan tulee selvittää poissaolon aikana opiskeltavat asiat ja sopia opettajien kanssa kokeiden ja muiden tehtävien suorittamisesta.

Poissaolohakemuksen voi pyytää koulusta. Sen voi myös tulostaa Wilmasta tai tästä: poissaolohakemus

Perusopetuslaki 35 §: Oppilaan velvollisuudet. ”Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen, johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.”