Oppilaan tuki

Vehkalahden koulu

KOLMIPORTAINEN TUKI
Oppilas voi tarvita tukea monien syiden vuoksi. Hänellä voi olla esimerkiksi oppimisen vaikeuksia tai koulumotivaatio-ongelmia. Oppilaalle tarjottava tuki jakautuu perusopetuslain (Opetushallituksen määräys 51/011/2010) mukaan kolmeen portaaseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Erityisopettajat
Laaja-alainen erityisopettaja Rauno Hämäläinen, puh. 040 595 4659.
Laaja-alainen erityisopettaja Ann-Christina Ojanruoko, puh.

Laaja-alainen erityisopettaja antaa tukea oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Erityisopettaja antaa opetusta joko yksilöopetuksena tai pienryhmissä.

Ankkuriluokka on tehostetun tuen pienryhmäluokka, jossa laaja-alainen erityisopettaja tukee oppilaita heidän oppimisvaikeuksissaan.

OPPILASHUOLTO
Oppilashuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat puolestaan terveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki.

Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä oppilashuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Koulupsykologi
Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Koulukuraattori
Eija Kiiski, puh.  040 776 6131. Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Marjo Kontinen (luokat 1 – 6, to – pe klo 8 – 14), puh. 040 735 3786

Terveydenhoitaja Emilia Heiskanen (luokat 7 – 9, ma – to), puh. 040 563 2282.

Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjelman mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä ja on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla päivittäin.

Terveydenhoitajien soittoaika on maanantaista torstaihin klo 14 – 15.

Psyykkari

Psyykkarina Haminassa toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Katja Horto.

Toiminta-alueena ovat Vehkalahden (ma-ti) ja Pappilansalmen (ke-pe) yläkoulut sekä tarvittaessa Haminan lukio (pe). Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona tarjottavalla palvelulla pyritään tarjoamaan ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen tukea nuorille mielenterveyteen liittyvissä pulmissa. Aikaa vastaanotolle voi varata joko koulun henkilökunnan ohjaamana tai nuoren / hänen läheisensä suoran yhteydenoton perusteella.

Yhteystiedot:

p. 040 199 1483
katja.horto(at)kymsote.fi tai Wilman kautta.