Oppilaan tuki

Uuden Summan koulu

Oppilaan tuki

Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu koulun sosiaalityö ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä oppilashuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltoryhmä
Koulun oppilashuoltoryhmän muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Erityisopettaja
Laaja-alainen erityisopettaja Sini Hostikka
työgsm 040 5281963
sini.hostikka@hamina.fi

Laaja-alaisella erityisopetuksella vahvistetaan oppilaan oppimista, koulunkäynnin perustaitoja ja ennaltaehkäistään vaikeuksien syntymistä.
Laaja-alainen erityisopettaja tekee yhteistyötä luokanopettajien kanssa oppilaiden tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityisopettaja toimii samanaikais-, pienryhmä- ja yksilöopettajana.

Koulupsykologi
Tuija Arhosola
työgsm 040 199 1499

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Koulukuraattorit
Eija Kiiski
työgsm 040 776 6131

Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Minna Harjumaaskola koululla maaanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin.
puh. 040 735 4038

Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjelman mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä ja on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa.

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin.Terveydenhoitajan tavoittaa myös Wilmasta.

Lääkärinvastaanotto ja hammashuolto ilmoitetaan erikseen.