Opetus

Pyhällön koulu

Opetus

Ohjaamme oppilaita jatko-opintoihin ja terveellisiin elämäntapoihin perinteisten arvojen pohjalta. Erityisiä painotuksia ei ole, mutta hyödynnämme opetuksessa läheisiä metsiä ja liikuntapaikkoja.