Opetus

Poitsilan koulu

Opetus

Visio
Poitsilan koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta ottaen huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Toiminta-ajatus
Poitsilan koulun tehtävänä on luoda puitteet oppilailleen perustietojen, -taitojen ja valmiuksien oppimiseen ja tukea oppilaan kasvua vastuuntuntoiseksi ja omatoimiseksi yhteiskunnan jäseneksi turvallisessa ja rohkaisevassa oppimisympäristössä.

Arvot

1. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

2. Sivistys: Tiedon lisäksi sivistykseen kuuluu myönteinen suhtautuminen itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön.

3. Oppiva yhteisö: Oppimisen ilo ja oivalluksista nauttiminen.

Painotukset
Lukuvuoden 2019-2020 painotusalueena on terveys ja terveelliset elämäntavat.

Kerhot
Kokkikerho 3.-6. -luokkalaisille

Oppilaskuntakerho 3.-6. -luokkalaisille

Pulssikerho 3-6. – kevätlukukaudella

Iltapäiväkerho 1.-2. -luokkalaisille

Kaupungin opetussuunnitelma >>>