Opetus

Poitsilan koulu

Opetus

Visio
Poitsilan koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta ottaen huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Toiminta-ajatus
Poitsilan koulun tehtävänä on luoda puitteet oppilailleen perustietojen, -taitojen ja valmiuksien oppimiseen ja tukea oppilaan kasvua vastuuntuntoiseksi ja omatoimiseksi yhteiskunnan jäseneksi turvallisessa ja rohkaisevassa oppimisympäristössä.

Arvot

1. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

2. Sivistys: Tiedon lisäksi sivistykseen kuuluu myönteinen suhtautuminen itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön.

3. Oppiva yhteisö: Oppimisen ilo ja oivalluksista nauttiminen.

 

Painotukset
Koulu on mukana Yhteiset Ympyrät – kasvatusyhteistyössä.
Koulussa on käytössä KiVa -koulu kiusaamisen vastainen ohjelma. Koulu on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa.

Lukuvuoden 2017-2018 painotusalueita ovat Suomi 100 v. ja suomalainen metsä.

 

Kerhot
Kokkikerho 3.-6. -luokkalaisille

Oppilaskuntakerho 3.-6. -luokkalaisille

Liikuva koulu- hankkeen liikuntakerho 1.-3. -luokkalaisille

Kaupungin opetussuunnitelma >>>