Oppilaan tuki

Neuvottoman koulu

Oppilaan tuki

Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu koulun sosiaalityö ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä oppilashuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltoryhmä
Koulun oppilashuoltoryhmän muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, käsiteltävänä olevan luokan opettaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Erityisopettaja
Sini Hostikka
Koululla torstaisin klo 9-14 ja perjantaisin klo 8-13.
p. 040 528 1963

Eritysopettaja on perehtynyt oppimisvaikeuksissa olevan lapsen erityishäiriöihin ja niiden poistamiseen. Erityisopettaja antaa opetusta joko yksilöopetuksena tai pienryhmissä ja on koulullamme maanantaisin klo 8-13 ja perjantaisin klo 11-13.

Koulupsykologi
Tuija Arhosalo
p. 040 199 1499

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Koulukuraattorit
Eija Kiiski
p. 040 776 6131

Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Koulukuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Tiia Sairanen on tavattavissa koululla perjantaisin klo 9-13.
työgsm 040 735 3786

Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjeiden mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä ja on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa

Lääkärintarkastukset ja hammashuolto ilmoitetaan erikseen.