Opetus

Neuvottoman koulu

Opetus

Kellonsoittoajat

7.53 – 8.40
8.55 – 9.40
9.55 – 10.45
Ruokailu
11.13 – 12.00
12.13 – 13.00
13.13 – 14.00
14.13 – 15.00

Toiminta-ajatus
Tavoitteenamme on itsestään, lähimmäisestään ja ympäristöstään huolta pitävä kansalainen.

Pyrimme myös perustietojen ja -taitojen omaksumiseen ja soveltamiseen sekä itsearvioinnin kehittämiseen.

Painotukset
Hyvät tavat, ympäristökasvatus

Kaupungin opetussuunnitelma >>>