Oppilaan tuki

Keskuskoulu

Oppilaan tuki

Erityisopettaja Vesa Koskiaho koululla kahdesti viikossa

S2-opetusta ja muuta tukiopetusta tarjotaan tarpeen mukaan.

Venäjän opetusta tarjotaan venäjänkielisille oppilaille kansallisuudesta riippumatta.

Kiusaamistapauksia hoitaa KiVa-tiimi.

Oppilaiden keskinäisiä riitoja selvitetään VERSO:n avulla.

Koulussa seurataan kiusaamista ja väkivaltaista käytöstä mahdollisimman huolellisesti. Kotitehtävien unohtamista seurataan ja merkinnät tehdään Wilmaan.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Erityistä huomiota hoitavat asiat hoidetaan Wilman kautta.

Koulunkäynninohjaajien merkitys on suuri yksilöllisen tuen antamisessa.