Opetus

Oppitunnit:
8.30-9.15
9.30-10.15
10.30-11.15
ruokailu
11.40-12.25
12.40-13.25
13.40-14.20

Toiminta-ajatus
Käytettävissä olevia voimavaroja hyödyntäen pyrimme yhdessä kodin kanssa ohjaamaan oppilaan kasvua luovaksi, itsenäiseksi ja elämässä selviytyväksi yhteiskunnan jäseneksi, joka osaa ottaa vastuun omasta työstään, toisista ihmisistä ja elinympäristöstään.

Tarjoamme oppilaalle myös mahdollisuuden oppia ja harjoitella muuttuvassa maailmassa tarvittavia perustietoja ja –taitoja.

Painotukset
Liikkuva koulu ja Tieto-ja viestintäteknologisen osaamisen kehittäminen

Kerhot
Liikuntakerho torstaisin 12.45-14.15

Kaupungin opetussuunnitelma >>> (pdf)