Opetus

Lukuvuoden 2018-2019 työ-ja loma-ajat

SYYSLUKUKAUSI 13.8. – 21.12.2018
syysloma 25.10. – 29.10.2018
joululoma 22.12.2018 – 6.1.2019

KEVÄTLUKUKAUSI 7.1. – 1.6.2019
talviloma 23.2. – 3.3.2019

Oppitunnit:
8.30-9.15
9.30-10.15
10.30-11.15
ruokailu
11.40-12.25
12.40-13.25
13.40-14.20

Toiminta-ajatus
Käytettävissä olevia voimavaroja hyödyntäen pyrimme yhdessä kodin kanssa ohjaamaan oppilaan kasvua luovaksi, itsenäiseksi ja elämässä selviytyväksi yhteiskunnan jäseneksi, joka osaa ottaa vastuun omasta työstään, toisista ihmisistä ja elinympäristöstään.

Tarjoamme oppilaalle myös mahdollisuuden oppia ja harjoitella muuttuvassa maailmassa tarvittavia perustietoja ja –taitoja.

Painotukset
Liikkuva koulu ja Tieto-ja viestintäteknologisen osaamisen kehittäminen

Kerhot
Liikuntakerho torstaisin 12.45-14.15

Kaupungin opetussuunnitelma >>> (pdf)