Opetus

Husulan koulun toiminta ja oppilaat siirretään toisiin Haminan kouluihin väistöön syyslukukauden 2019 alusta siihen asti, kunnes Husulan uusi moduulikoulu käyttöönotetaan alkuvuodesta 2020.

Väistö järjestetään Husulan koululta järjestettävien kuljetusten avulla seuraavasti:

Luokat 5-6 siirtyvät väistöön Vehkalahden koululle.

Luokat 3-4 siirtyvät väistöön Poitsilan koululle.

Luokat 1-2 siirtyvät väistöön Kannusjärven koululle.

Husulan esikoulun oppilaat sijoitetaan ryhmänä väistötiloihin, jotka sijaitsevat Kokkokallionkadulla. Kaupunki vastaa tarvittavien lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä.

Väistöratkaisu edellyttää onnistuakseen moninaisia koulunkäynnin järjestelyjä sekä Husulan koulun, esikoulun että väistötiloina toimivien koulujen henkilökunnalta. Toivomme kaikilta eri osapuolilta kärsivällisyyttä tässä haastavassa koulunkäynnin tilanteessa. Tavoiteaikataulu siirtyä väistötiloista uuteen Husulan moduulikouluun on alkuvuodesta 2020.  

 

Lukuvuoden 2019-2020 työ-ja loma-ajat

SYYSLUKUKAUSI 8.8. – 20.12.2019
syysloma 21.10. – 25.10.2019
joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020

KEVÄTLUKUKAUSI 7.1. – 30.5.2020
talviloma 24.2. – 28.2.2020

Toiminta-ajatus
Käytettävissä olevia voimavaroja hyödyntäen pyrimme yhdessä kodin kanssa ohjaamaan oppilaan kasvua luovaksi, itsenäiseksi ja elämässä selviytyväksi yhteiskunnan jäseneksi, joka osaa ottaa vastuun omasta työstään, toisista ihmisistä ja elinympäristöstään.

Tarjoamme oppilaalle myös mahdollisuuden oppia ja harjoitella muuttuvassa maailmassa tarvittavia perustietoja ja –taitoja.

Kaupungin opetussuunnitelma >>>