Koti & koulu

Husulan koulu

Tiedotus
Tiedotus kodin ja koulun välillä hoidetaan pääsääntöisesti Wilman (sähköinen reissuvihko), puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Vanhempainvartit
Vanhempainvarteissa opettaja tapaa henkilökohtaisesti oppilaan sekä tämän huoltajan/huoltajat.

Vanhempainyhdistys
Koulun vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Toimikunta järjestää myös erilaisia tapahtumia, joiden tarkoitus on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun yhteistoimintaa.

Vanhempainyhdistys on avoin kaikille koulun oppilaiden huoltajille.

Husulan koulun lukuvuositiedote 2019-2020