Poissaolot

LUVANVARAISET POISSAOLOT

Koulusta poissaoloon tulee aina pyytää lupa. Opettaja antaa luvan enintään yhden viikon mittaiseen poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori.

Poissaololupahakemus tulee toimittaa koululle hyvissä ajoin ennen luvanvaraisen poissaolon (esim. lomamatka tai lääkärissäkäynti) alkamista. Osapäiväiset poissaololupahakemukset tulee ilmoittaa Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta. Koko päivän pituisista poissaoloista tulee aina toimittaa koululle kirjallinen huoltajan allekirjoittama poissaololupahakemus. Tarvittaessa hakemuksia saa opettajalta ja kansliasta sekä Wilmasta. Voit myös tulostaa sen allaolevasta linkistä.

 

Poissaolohakemus – Aseman koulu

 

Koulu ei ole velvollinen oppilaan luvanvaraisen poissaolon johdosta antamaan tukiopetusta tai tekemään muita erityisjärjestelyjä. Huoltajan vastuulla on, ettei oppilas jää jälkeen opiskelussa. Huoltajan/oppilaan tulee tiedustella ennen luvanvaraista poissaoloa opettajalta tehtäviä ja sopia miten lapsen oppivelvollisuus toteutetaan.

 

SAIRASPOISSAOLOT

Sairaspoissaolot tulee ilmoittaa ensisijaisesti Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta.