Opetus

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Oppitunnit
Painotukset
Poissaolot

Aseman koulussa on yleisopetuksen vuosiluokkia 1-6 ja erityisen tuen pienryhmiä sekä esiopetuksessa että vuosiluokilla 1-9. Oppilaita koulussamme on 204. Aseman koulun tiloissa toimii myös esiopetusta antava päivähoidon yksikkö (Aseman esikoulu) sekä kaksi iltapäiväkerhoa.

 

LUKUVUODEN 2019 – 2020  TYÖ- JA LOMA-AJAT (perus- ja lukio-opetus)

SYYSLUKUKAUSI 8.8. – 20.12.2019

  • Syysloma (vko 43) 21.10. – 25.10.2019
  • Joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020

KEVÄTLUKUKAUSI 7.1. – 30.5.2020

  • Talviloma (vko 9) 24.2. – 1.3.2020

 

LUKUVUODEN 2020 – 2021  TYÖ- JA LOMA-AJAT (perus- ja lukio-opetus)

SYYSLUKUKAUSI  ke 12.8.2020 –  la 19.12.2020

  • Syysloma (vko 43) 19.10.2020-23.10.2020
  • Joululoma 21.12.2020-6.1.2021

KEVÄTLUKUKAUSI to 7.1.2021- la 5.6.2021

  • Talviloma (vko9) 1.3.2021 – 5.3.2021

 

OPPITUNNIT

Kello soi 7.58
1. oppitunti 8.00 – 8.45
2. oppitunti 9.00 – 9.45
3. oppitunti 10.00 – 10.45
4. oppitunti 11.00 – 11.45 tai 11.15 – 12.00 ruokailuvuorosta riippuen
5. oppitunti 12.15 – 13.00
6. oppitunti 13.15 – 14.00
7. oppitunti 14.15 – 15.00

 

Painotukset
Valtakunnallisista toimenpideohjelmista osallistumme kiusaamisen vastaiseen KiVa Koulu -toimenpideohjelmaan sekä liikuntaa koulupäivään ja sen yhteyteen lisäävään Liikkuva koulu -ohjelmaan. Lisäksi osa vuosiluokista työskentelee Ulos oppimaan -ideologian mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

ESIOPETUKSEN OPS / PERUSOPETUKSEN OPS

 

LUVANVARAISET POISSAOLOT

Koulusta poissaoloon tulee aina pyytää lupa. Opettaja antaa luvan enintään yhden viikon mittaiseen poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori.

Poissaololupahakemus tulee toimittaa koululle hyvissä ajoin ennen luvanvaraisen poissaolon (esim. lomamatka tai lääkärissäkäynti) alkamista. Osapäiväiset poissaololupahakemukset tulee ilmoittaa Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta. Koko päivän pituisista poissaoloista tulee aina toimittaa koululle kirjallinen huoltajan allekirjoittama poissaololupahakemus. Tarvittaessa hakemuksia saa opettajalta ja kansliasta sekä Wilmasta. Voit myös tulostaa sen allaolevasta linkistä.

Poissaolohakemus – Aseman koulu

Koulu ei ole velvollinen oppilaan luvanvaraisen poissaolon johdosta antamaan tukiopetusta tai tekemään muita erityisjärjestelyjä. Huoltajan vastuulla on, ettei oppilas jää jälkeen opiskelussa. Huoltajan/oppilaan tulee tiedustella ennen luvanvaraista poissaoloa opettajalta tehtäviä ja sopia miten lapsen oppivelvollisuus toteutetaan.

 

SAIRASPOISSAOLOT

Sairaspoissaolot tulee ilmoittaa ensisijaisesti Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta.