Koti & koulu

Tiedotus
Tiedottamien tapahtuu koulun kotisivujen, sähköpostin, reissuvihkojen, vanhempainiltojen sekä erilaisten tiedotteiden kautta.

Koulun vanhempainyhdistyksellä on oma, julkinen Facebook-sivusto. >>>
(Jotta voit nähdä sivuston, sinulla tulee olla Facebook-profiili.)

 

Vanhempaintapaamiset
Vanhempainillat järjestetään lukukausittain. Kaikilla vuosiluokilla järjestetään ainakin kerran lukuvuodessa opettajan ja huoltajan/lapsen välinen keskustelutilaisuus lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Kolmiportaisen tuen toteuttamiseen liittyviä HOJKS- /HOPS-/pedagogisen arvion/pedagogisen selvityksen palavereja järjestetään tarpeen mukaan.

 

Vanhempainyhdistys
Koulussa toimii vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys järjestää lukuvuosittain koulun oppilaille ja perheille sekä henkilökunnalle ja esikoululle suunnattuja iltatapahtumia:
•Halloween-juhla
•Joulumyyjäiset
•the Discoja Bastionissa
•Kevätkarkelot yhteistyössä paikallisten yhdistyksien, yrityksien ja yhteisöjen kanssa

Toiminnasta kertynee varat käytetään yhteiseksi hyväksi.
Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite: asemankoulunvanhempainyhdistys(at)gmail.com.

Jokaisella yleisopetuksen vuosiluokalla on myös ns. luokkatoimikunta, joka keskittyy pääasiassa toiminnallisten ja elämyksellisten retkien suunnitteluun ja rahoitukseen. Osa luokkatoimikuntien ideoimista tapahtumista järjestetään oppilaiden koulupäivän aikana, osa varsinaisen koulupäivän ulkopuolella.