Koti & koulu

Tiedotus
Tiedottamien tapahtuu koulun kotisivujen, sähköpostin, reissuvihkojen, vanhempainiltojen sekä erilaisten tiedotteiden kautta.

Koulun vanhempainyhdistyksellä on oma, julkinen Facebook-sivusto. >>>
(Jotta voit nähdä sivuston, sinulla tulee olla Facebook-profiili.)

 

Vanhempaintapaamiset
Vanhempainillat järjestetään lukukausittain. Kaikilla vuosiluokilla järjestetään ainakin kerran lukuvuodessa opettajan ja huoltajan/lapsen välinen keskustelutilaisuus lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Kolmiportaisen tuen toteuttamiseen liittyviä HOJKS- /HOPS-/pedagogisen arvion/pedagogisen selvityksen palavereja järjestetään tarpeen mukaan.

 

Vanhempainyhdistys
Koulussa toimii vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys järjestää lukuvuosittain koulun oppilaille ja perheille sekä henkilökunnalle ja esikoululle suunnattuja iltatapahtumia:
•Halloween-juhla
•Joulumyyjäiset
•the Discoja Bastionissa
•Kevätkarkelot yhteistyössä paikallisten yhdistyksien, yrityksien ja yhteisöjen kanssa

Toiminnasta kertynee varat käytetään yhteiseksi hyväksi.
Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite: asemankoulunvanhempainyhdistys(at)gmail.com.

Jokaisella yleisopetuksen vuosiluokalla on myös ns. luokkatoimikunta, joka keskittyy pääasiassa toiminnallisten ja elämyksellisten retkien suunnitteluun ja rahoitukseen. Osa luokkatoimikuntien ideoimista tapahtumista järjestetään oppilaiden koulupäivän aikana, osa varsinaisen koulupäivän ulkopuolella.

 

Tapahtumatiedotus

Katso Wilmasta kohdasta Tiedotteet. Pääset Wilmaan tästä.