Koti & koulu

Tiedotus
Vanhempaintapaamiset
Vanhempainyhdistys

TIEDOTUS
Ajankohtainen tapahtumatiedotus:

 

VANHEMPAINTAPAAMISET

Kaikilla vuosiluokilla järjestetään ainakin kerran lukuvuodessa koko luokan/koulun vanhempainilta sekä opettajan ja huoltajan/lapsen välinen keskustelutilaisuus, eli ns. vanhempainvartti, lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Kolmiportaisen tuen toteuttamiseen liittyviä HOJKS- /HOPS-/pedagogisen arvion/pedagogisen selvityksen palavereja järjestetään tarpeen mukaan.

 

VANHEMPAINYHDISTYS

Vanhempainyhdistys järjestää lukuvuosittain koulun oppilaille ja perheille sekä henkilökunnalle ja esikoululle suunnattuja iltatapahtumia:

  • Halloween-juhla
  • Joulumyyjäiset
  • the Discoja Bastionissa
  • Kevätkarkelot yhteistyössä paikallisten yhdistyksien, yrityksien ja yhteisöjen kanssa

Toiminnasta kertynee varat käytetään yhteiseksi hyväksi.
Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite: asemankoulunvanhempainyhdistys(at)gmail.com

Jokaisella yleisopetuksen vuosiluokalla on myös ns. luokkatoimikunta, joka keskittyy pääasiassa toiminnallisten ja elämyksellisten retkien suunnitteluun ja rahoitukseen. Osa luokkatoimikuntien ideoimista tapahtumista järjestetään oppilaiden koulupäivän aikana, osa varsinaisen koulupäivän ulkopuolella.