Peruskoulut

Perusopetus on suunnattu 7-16 vuotiaille nuorille. Peruskoulun suorittaminen kestää 9 vuotta, jotka sisältävät luokat 1-9.

Oppivelvollisia ovat kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Ateria, opetus sekä opetukseen käytettävät materiaalit ovat opiskelijoille maksuttomia. Opiskelijalle määräytyy opiskelupaikka, joka on lähinnä hänen kotiaan. Opiskelupaikkaa voi myös hakea toisesta koulusta.

Oppivelvollisille lapsille ja nuorille perusopetusta annetaan yleensä peruskoulussa. Aikuisille perusopetusta järjestävät muun muassa aikuislukiot ja kansanopistot.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7–16-vuotiaat). Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat asianomaisten aineiden opettajat.

 

Kirjaudu Wilmaan