Oppilashuolto

Lukio

Psykologi
Milja Kuitunen työskentelee Haminan lukion ja Ekamin Haminan kampuksen opiskelijoiden koulupsykologina. Psykologi tukee opiskelijoiden kykyä opiskella ja oppia auttamalla heitä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpidossa ja parantamisessa sekä toteuttamalla tarvittaessa psykologisia tutkimuksia liittyen havaittujen oppimisen vaikeuksien arviointiin.

Puh: 040 199 1599
Sähköposti: milja.kuitunen@hamina.fi
Yhteydenotot myös Wilman kautta.

Terveydenhoitaja
Kirsi Lampikari työskentelee Haminan lukion ja Ekamin Haminan kampuksen opiskelijoiden terveydenhoitajana. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa terveydellisissä asioissa. Terveystarkastus tehdään ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna. Sairauksien hoito tapahtuu yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa.

Puh: 040 522 2491
Sähköposti: kirsi.lampikari@kymsote.fi
Yhteydenotot myös Wilman kautta

Opiskelukuraattori
Riikka Nieminen työskentelee Haminan lukion ja Ekamin Haminan kampuksen opiskelukuraattorina. Yhteyttä voi ottaa esim. seuraavissa tilanteissa:
• Opiskelu tuntuu haastavalta
• Henkilökohtaiset elämäntilanteet
• Kriisit
• Olet uupunut, väsynyt tai tunnet olevasi masentunut.

Puh: 050 576 0023
Sähköposti: riikka.nieminen@hamina.fi
Yhteydenotot myös Wilman kautta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja Katja Horto on käytettävissä Haminan lukiolla yhden päivän viikossa terveydenhoitajan tarpeenarvion mukaan, kuten tarpeen mukaan myös äkillisissä kriiseissä, psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestämisessä.

puhelimitse: 040 1991483
sähköpostitse: katja.horto@hamina.fi tai Wilman kautta.