Jamilahti

JAMILAHDEN  KANSANOPISTO

Jamilahti on Haminan Poitsilassa sijaitseva kansanopisto. Jamilahden koulutustarjonta painottuu taide- ja ilmaisukasvatukseen, kieliin, kulttuuriaineisiin, vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin sekä työelämäkoulutukseen. Opisto järjestää lisäksi maahanmuuttajille suunnattua kielikoulutusta. Opiston erityinen koulutustehtävä on järjestää koulutusta vaikeasti vammaisille.

Kansanopiston pitkät opintolinjat ovat vapaan sivistystyön valmentavaa koulutusta. Linjojen opinnot mm. parantavat opiskelijoiden valmiuksia jatko-opintoihin ja tarjoavat aikuisopiskelijoille mahdollisuuksia uudelleen kouluttautumiseen tai täydennyskoulutukseen.

Jamilahti järjestää myös ostopalvelukoulutusta Haminan seudulla sijaitseville kansainvälisille yrityksille ja julkisyhteisöille. Suurin osa tuotetavasta ostopalvelusta on kielikoulutusta.

Jamilahden tarkoituksena on edistää elinikäisen ja kokonaisvaltaisen oppimisen periaatetta.

Opiston toiminnan arvoja ovat suvaitsevaisuus, ihmisläheisyys ja moniarvoisuus.

http://jamilahti.fi/